История на Общество Бяло братство

Живото единство на Братството – книга за теглене

Съвременните условия и среда на живот на Общество Бяло Братство пораждат въпроси, свързани с организацията на неговите дейности, с взаимоотношенията между хората, следващи пътя, завещан от Учителя, и, от друга страна, отношенията на Обществото с държавата.
В живота на Братството по време на физическото присъствие на Учителя напълно закономерно се полагат основите на няколко основни дейности, които в днешно време наричаме традиции на Братството. Някои от тях пресъздават по-древни езотерични традиции, други са родени в динамичния живот на Школата и са запазени от поколенията до днес.
Нашето съвремие поставя множество предизвикателства пред съзнанието на следващия в Школата. Припознаващият Братството като общество от сродни души, от сродна мисловност, чувства и преживявания, в някои случаи се изправя пред въпроса за съществуването на Братството като юридическо лице, т.е. като регистрирано по законите на страната общество. Тази тема има множество страни, които понякога не се познават достатъчно. Вярваме, че опитът ни да осветлим тези важни въпроси ще има положително значение.
Цялата книга може да изтеглите от тук:

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.