Споделено

Езикът на живата природа. Доброто семе

Слав Славов, 1 май 2020 г.

Езикът на живата природа

Доброто семе
„Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си.“
При растенията има два процеса, от които зависи тяхното размножаване: опрашване и оплождане. Първият процес – опрашването, е външен процес и зависи от вятъра, дъжда и водата; зависи от човека или от насекомите – пчели, пеперуди, мухи и др. Прашецът от едно растение попада върху части от цвета на другото растение – близалцето. След това идва вторият, вътрешен процес – оплождането, при което малките поленови зрънца влизат вътре и се спускат по специална за целта тръбичка в плодника. Това е утробата на растенията. В нея се образува доброто семе. Доброто семе, това е скритият, непроявен живот на растението, това е крайният резултат от неговата работа.
В ума на човека също има утроба. В сърцето на човека има сърдечна утроба и във волята на човека има волева утроба. Както вятърът, водата и насекомите пренасят поленовия прашец от едно растение на друго, така мислите и идеите се пренасят в умовете на хората. Първо имаме опрашване – външен процес. След това идва оплождането – вътрешен процес. Те са свързани един с друг. Някой ден се запознаеш с една идея и на следващия ден, след седмица или месец ти вече си готов да работиш за нея. – Какво се е случило? – Това са двата процеса в природата – опрашване, т.е. възприемане; и оплождане – т.е. начало на работата.
Американски учени са направили следното откритие: Всяка идея, която се ражда в съзнанието и опложда ума ни, действа в две различни направления: върху дясното полукълбо – това е новото; и върху лявото полукълбо – което мисли аналитично-логически и осигурява условия за реализирането на тази идея. – Защо не възприемам определена мисъл? – Защото не е от твоя вид. В природата има разумност. За да се опрашват и оплождат, растенията трябва да бъдат близки и родствени. Хората възприемат само идеи, които са присъщи на техния вътрешен свят, който природата е вложила вътре в отделния човек.
Има растения, които опрашват самите себе си. Така и ние трябва да знаем кога и как се образуват онези семена в нас, които имат нужда от опрашване и оплождане. Да се изложиш на вятъра, това значи да мислиш интензивно и твоите мисли да се разнасят от едно място на друго. Да те нарекат „вятърничав“ човек, това не е обида. Това означава, че твоите мисли да могат да се пренасят с помощта на вятъра от единия край на земята до другия.
Да се подложиш на действието на водата, това значи да се оставиш на чувствата да опрашат и оплодят твоят ум или твоето сърце. Това обяснява защо на едни хора въздейства повече въздухът и вятърът или те се влияят повече от водата. При това, в утробата на ума идеите растат при едни условия; в утробата на сърцето – при други, а на волята – в съвсем различни. При едни хора умът ражда бързо, а волята – бавно. При други – сърцето ражда бързо, а волята и умът – по-бавно. Важно е да се познават законите на опрашването и оплождането.
Най-важният закон в природата е този за оплождането. Ако умът на човек не се оплоди, той няма да роди светлите мисли, които са цъфнали в него. Ако сърцето на човека не се оплоди, то няма да роди благородните чувства, заложени вътре. Ако волята на човека не се оплоди и тя няма да роди добрите постъпки. – Защо оплождането е най-важният закон? – Защото след него иде раждането. А раждането вече е жертва, т.е. най-висшето състояние на съзнанието, в което работи любовта. Някой казва: – Аз нищо не съм измислил. Толкова време мисля и нищо не съм измислил. – Това означава, че умът ти не е оплоден от някоя велика идея.
Само великите идеи, само благородните чувства и само добрите постъпки могат да оплодят характера на човека. Едва след това ще се образуват цъфтенето, връзването и зреенето. А накрая ще дойде раждането, което осмисля живота на човека. Веднъж роди ли, човек вече може да се нарече баща и майка на великото в света.
Изображението може да съдържа: цвете, растение, небе, облак, на открито и природа
Svetla Neykova, Irena Ivanova и 116 други
11 коментара
17 споделяния
Харесване
Коментар

Споделяне

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи