Основи на братския живот Последни новини

Духовните наряди

Духовните наряди

Една от основните духовни дейности в живота на Братството е колективният духовен наряд. Преди и след произнасянето на слово от Учителя, обикновено има духовни наряди, които той е определял. След неговото заминаване тази традиция се съхранява: известно е от историята на Братството, че на всичките му празници в цялата страна се е чел от всички братски групи един и същ духовен наряд. Какво означава в случая празник? Празникът е емблематична дата, пряко свързана с важно събитие в братския живот – основни празници Братството е възприело да бъдат: 22. март – началото на Духовната нова година, Първа пролет и началото на Паневритмията; 12. юли – Рождението на Учителя Петър Дънов, 19., 20., 21. август – съборните дни, свързани с началото на Божествената нова година (обикновено тези три дни са свързани с голямо посещение на Лятната духовна школа на Рила); 22. септември – краят на паневритмичния сезон и началото на интензивна школска дейност (колективните четения на беседите от братските групи); 27. декември – заминаването на Учителя Петър Дънов.[1] Тези празнични дни, свързани с чествания и различни духовни събития, са своеобразни духовни точки, които фокусират колективната енергия на Братството. Впрочем, всеки празник има подобна функция. Затова именно е важно участниците в тези колективни наряди да бъдат единни.

Предварително подготвените и общо четени духовни наряди от всички братски групи е духовна дейност (духовна традиция), съществувала както по времето на физическото присъствие на Учителя, така и след заминаването му. Както се знае от опит, силата на общите колективни молитви е голяма. Днес тази традиция също е съхранена. Понякога обаче се правят опити тя да бъде видоизменена или изцяло отменена с желанието на празниците да се произнася не общия колективен духовен наряд, а по „вдъхновение“ всеки да предлага молитви и формули, които да бъдат произнасяни от всички. Тази естествена форма също присъства в живота на Братството, но е нещо съвсем различно от празничните духовни наряди. Духът на празничния духовен наряд е в общата и колективна сила на този наряд. Поради тази причина смятаме, че някои желания в днешно време празничните духовни наряди да се правят по различен начин, понякога са резултат от неразбиране на духовната дейност на Братството. В днешно време празничните духовни наряди се съставят от братските групи в цялата страна според ротационен принцип. По такъв начин всяка група се включва в общия живот на Цялото.

[1] Виж по-подробно: Из спомените на Вуча Бехар – „Така беше“, архив на Издателство Бяло Братство, Празниците на Братството

Мирослав Бачев

Из гл 1 ИДЕЯ, ЖИВОТ, ТРАДИЦИИ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X