Духовни наряди, ЛДШ Лятна Духовна школа Рила

Духовен наряд за 09.08.1921 г., ЛДШ, Рила

Духовен наряд 09.08.2021 г.

Дежурна братска група гр. Варна

СУТРЕШЕН НАРЯД

 1. Песента Аум
 2. Молитва за плодовете на Духа
 3. Песента „Аин Фаси“
 4. Псалом 103
 5. Формула на ученика
 6. Беседа –Ценности на Любовта,  27 юли 1938 г., 5 ч.сутринта
 7. Евангелие от Матей, 12 гл.1-14 ст.
 8. Песента „Ранен час“
 9. Господня молитва
 10. Поздрав на Братството

      ВЕЧЕРЕН НАРЯД

 1. Песен „Тайната вечеря“
 2. Молитва на Духа
 3. Псалом 91, песен
 4. Формула: „ЕЛОХИМ НЕВА САНЗУ“ (три пъти)
 5. Песента „Запали се огънят“
 6. Кратка молитва
 7. Песента „Там, далече“
 8. Поздравът на Братството

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.