Молитвени наряди

Духовен наряд за Петровден, 12 юли 2021

Духовен наряд за Петровден, 12 юли 2021
Начало за цялата страна: 6 ч.

1. Песен „В начало бе Словото“
2. Молитва „Отче наш“
3. Песен „Бершид Ба“
4. Добрата молитва
5. Песен „Изгрява Слънцето“
6. Свещени думи от Учителя:

Той иде! Той е, Който е бил, е и ще бъде. 3022
Той през всички векове те е пазел, обгръщал те е с Любовта Си и ти е говорил по хиляди начини. 3023
Той иде да направи жилище в тебе. Стените му ще са от сапфир, смарагд и рубин; от халцедон, сардоникс и хризолит; от берилий, ахат и аметист. 3024
Той иде като огън всепроникващ, който ще се докосне до душата, и тя цяла ще се запали и превърне в пламъци, които ще осветят света. 3025
Елате всички на празника на душата!
И в нова светлина тя ще прозре вечното си предназначение в живота. 3026

7.Беседа: „Ново раждане“ /12.7.1942
8.Песен „Поздрав на Учителя“
9.Мисъл от Учителя за 12.06.2021 г.:
“В света има само един Учител – това е Бог! Когато говорим за Учителя, разбираме Великата безпределна Любов, която се изразява в даване на знание, Мъдрост, Щастие, блаженство на всички същества. Ако не познавате Учителя вътре във вас, не можете да познаете външните учители.”
10.Молитва на благодарността.
11.Заповедта на Учителя.
12.Поздравът на Братството.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.