Последни новини

Духовен молитвен наряд за 18.08.2020


Дежурни групи Шумен, Разград, Търговище, Попово

Сутрин

1. Песента “Махар бену аба”
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата:
“В Божествения план е аз да раста в Добродетелта.
В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.
В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.
В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост.
В Божествения план е аз да узрея в Божията Любов.
Следователно аз съм в пътя на Истината и Божествения живот. Туй право никой не може да ми отнеме. То е мое собствено право.
Където е Бог, там съм и аз!”
4. Беседа “Четирите правила”
5. Песента “Бершид ба”
6. Молитва “Пътят на живота”
7. Формулата:
“Велик Си Ти, Господи.
Велики са Твоите дела.
Велико е Името Ти над всичко. Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе.
Ще Ти служа през цялата вечност.”
8. Господнята молитва
9. Формулата на Братството

Вечер

1. Песента: “Запали се огъня”
2. Молитва на ученика:

Пътя на Истината избрах.
Ще ходя в Истината Ти.
Научи ме, Господи, и води ме в Пътя
Си!
Проводи ми Виделината и Истината
Си, те да ме водят! Придай ми вяра! Вярвам, Господи!

3. Песента “Благославяй”
4. Молитва на Духа
5. Песента “Вечер сутрин”
6. Формулата на Братството

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.