Последни новини

Духовен молитвен наряд за 18.08.2020


Дежурни групи Шумен, Разград, Търговище, Попово

Сутрин

1. Песента “Махар бену аба”
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата:
“В Божествения план е аз да раста в Добродетелта.
В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.
В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.
В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост.
В Божествения план е аз да узрея в Божията Любов.
Следователно аз съм в пътя на Истината и Божествения живот. Туй право никой не може да ми отнеме. То е мое собствено право.
Където е Бог, там съм и аз!”
4. Беседа “Четирите правила”
5. Песента “Бершид ба”
6. Молитва “Пътят на живота”
7. Формулата:
“Велик Си Ти, Господи.
Велики са Твоите дела.
Велико е Името Ти над всичко. Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе.
Ще Ти служа през цялата вечност.”
8. Господнята молитва
9. Формулата на Братството

Вечер

1. Песента: “Запали се огъня”
2. Молитва на ученика:

Пътя на Истината избрах.
Ще ходя в Истината Ти.
Научи ме, Господи, и води ме в Пътя
Си!
Проводи ми Виделината и Истината
Си, те да ме водят! Придай ми вяра! Вярвам, Господи!

3. Песента “Благославяй”
4. Молитва на Духа
5. Песента “Вечер сутрин”
6. Формулата на Братството