Братски групи

Дупница

Ръководител: Анелия Костадинова

e-mail: anelia.kostadinova@gmail.com

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Местността “Свети Спас”, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X