Братски групи

Дупница

Ръководител: Анелия Костадинова

e-mail: anelia.kostadinova@gmail.com

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Местността “Свети Спас”, рано сутрин

Братски групи