БРАТСКИ СЪВЕТ

До последователите и учениците на Бялото Братство До отговорниците на Братските общности и групи

Обични братя и сестри,

Новоизбрания Управителен братски съвет на Общество „Бяло Братство” полагаме  всички усилия, за да възстановим правилните взаимоотношения в Братството ни и да намерим заедно път за обединение и обновление на всички разумни сили в Обществото, да възстановим това, което по Божественото право ни се полага и същевременно да бъдем изрядни пред закона и държавата.

Само с истината и фактите можем да бъдем свободни и всичко ще си дойде на мястото, ако се обединим и помогнем взаимно в името на Любовта и Истината, към която всички се стремим. Трябва ни време, доверие, спокойствие и вяра, за да продължим напред.

В момента Братството не е това, което ние всички искаме да бъде и сега са нужни усилия, за да продължим Божествената Школа на Учителя.

Излагам само част от фактите, които към днешна дата са ни известни:

  1. В момента официалните банкови сметки на ОББ /валутна и левова, /посочени в братския сайт/ са изцяло под контрол на новия УС, в тях има налични средства, с които да се покрият стари незаплатени задължения, но без възможности за бъдещи плащания.

Това налага да се обърнем към всеки един от вас за подкрепа, включително и финансова, както и да преминем към сериозни икономии във всяка наша дейност.

След спазването на необходимите процедури, Управителният съвет получи  финансови правомощия едва преди един месец и досега сме заплатили натрупани стари задължения за близо 10 хил. лв.

Направихме справка в централния банков регистър на БНБ за движението на средствата на Общество Бяло Братство през последните 10 години. Справката ще бъде подробно анализирана от КРК и счетоводни експерти.

Актуалната банкова сметка за подкрепа на Братството е в банка Уникредит Булбанк и е следната:

IBAN:  BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Сметката е обявена на сайта на Общество Бяло Братство:  www.beinsadouno.org

За погасяване на кредита за строителството е определена самостоятелна  банкова сметка, само за строителния обект, която ще обслужва основно погасяването на външния дълг.

Актуалната банкова сметка за изплащане на кредита за строителството е в Алианц Банк и е следната:

IBAN:  BG12BUIN95611100361794

BIC:   BUINBGSF

  1. До момента предходният Братски съвет все още не ни е предоставил паролата за достъп до стария ни официален имейл, поради което нямаме и достъп до писмата, изпращани до Братството. От получените на този наш имейл писма, ни се препращат единствено фактурите за предстоящи плащания. Предоставяме на Вас да оцените този факт дали това е съобразно със заветите на Учителя ни.

Информираме ви, че новият официален електронен адрес на Братството ни е: [email protected].

За сигнали до Контролно-ревизионна комисия използвайте: [email protected].

Създаден е също и имейл адрес за абонамент към информационен бюлетин: [email protected] .

  1. За грубия строеж на новия Братски дом на ул. „Ген. Щерю Атанасов“ № 6 са били заплатени 840 000 /осемстотин и четиридесет хиляди/ лева, от които в размер на 300 000/триста хиляди/ лева са заплатени с външен дълг предоставен от частни кредитори. Началната дата за заплащане на това задължение на Братството е от 01.02.2021г./след акт.14/ с краен срок месец декември 2023 г.

Проведохме разговори с кредиторите, които ни обещаха, че ще спазят договора с нас, но очакват да изпълним, при възможност, задълженията си в по-кратки срокове поради натрупване на инфлационни загуби.

До момента от заема нищо не е погасено. Докато не си върнем дълга, не можем да продължим никаква строителна дейност, ако не го изплатим в срок, ще изгубим обекта.

  1. Вече сме в процедура по промяна на счетоводната къща. С решение на УС и по препоръка на КРК е избрана нова счетоводна къща с дългогодишен опит в счетоводната дейност, включително и в обслужването на дейност подобна на нашата.
  2. Има доказателства, че ДШ “Бялото кокиче“ през последните две години за 2019 до 31.12.2020 г. е струвала на Братството 76 хил. лв., а ресторантът в братската къща, който е обслужвал основно ДШ, ни е струвал 58 хил. лв., или общите разходи за издръжка на ДШ от страна на Общество „Бяло Братство“ за този период са 134 000 лв.

Взето е решение от УС и по предложение на  КРК , Детската школа в частта си, която работи  като детска градина, ползваща над 60% от братския имот, да премине на самоиздръжка и на кетъринг хранене.

 УС е изискал от управителя на ДШ да представи в най-кратък срок всички документи свързани с легитимната дейност на ДШ.

  1. Ресторантът към бр.къща на ул.“Ген.Щерю Атанасов“- 2 се закрива от 01.08.2021 г. поради финансова нерентабилност и несъвместимост на такъв вид търговска дейност в духовен дом.

Оборудването ще се ползва от братските групи в София, както и от гости в братската къща.

  1. През последния месец, въпреки трудностите и съкратените срокове успяхме да представим документация и се проведоха разговори с НП „Рила“ свързани с правилното провеждане на Летния лагер на ОББ в района на „Седемте езера“.

Вярваме, че с отношението ви към новия Братски съвет, както и към Общите ни усилия за оздравяването на атмосферата в нашето Братство, всеки един от вас ще даде своя личен принос за Общата кауза за която сме призвани.

Нека Бог да живее в сърцата и душите ни и да бъдем достойни последователи на обичния ни Учител.

06.08.2021 г.                     С братски поздрав: Христо Ташев

/председател на „Общество Бяло Братство”/

 

 

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.