БРАТСКИ СЪВЕТ Последни новини

До последователите и учениците на Бялото Братство До отговорниците на Братските общности и групи

Обични братя и сестри,

Вярваме, че ние сме достойни последователи на нашите предци и носим в сърцата си Духа на Съединението в името на Любовта!
Предлагаме на вашето внимание поредния месечен отчет за дейността на Управителния съвет.

 1. Официален електронен адрес на Братството: [email protected]
  За сигнали до Контролно-ревизионна комисия: [email protected]
 2. Официалната сметка, обявена и на сайта на Общество Бяло Братство-beinsadouno.org:
   ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

          IBAN:  BG43UNCR96601060704509
            BIC: UNCRBGSF

    3. Сметка за погасяване на кредит за строителство в Алианц Банка:

        ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

        IBAN:  BG12BUIN95611100361794
          BIC:   BUINBGSF

 1. Все още очакваме паролата за достъп до стария официален имейл на Братството. Определен кръг хора си присвоиха правото да разполагат с имейла на огромна общност в лицето на нашето ОББ, но ние не се отказваме да получим достъп до имейла, присвоен от предишното ръководство. Ще си търсим правата по законен път.

 

 1. За грубия строеж на новата сграда, засега с неизяснен статут, на ул.„Ген. Щерю Атанасов“ № 6, за която наследихме дълг от предишното ръководство. Дължим 300 000/триста хиляди/ лева на частни кредитори и този месец  ще върнем първите 10 000 лв. Ако идват постъпления, това ще се прави ежемесечно.
  Благодарим на братята и сестрите, които се включиха с дарения за погасяване на кредита.
 2. Новата счетоводната къща вече е поела счетоводството. Старата счетоводна къща все още не е предала и продължава да бави отчетните и първични документи.

 

 1. Детска Школа „Бялото кокиче“ към 12.2020 г. е натрупала задължения към ОББ в размер на 76 хил. лв., като в допълнение има и допълнителни задължения за наеми, ел. енергия и вода. Сумите се уточняват.

 

 1. На 1 септември 2021г.Детска Школа „Бялото кокиче“, се опита отново за поредна 11 година да започне дейност като детска градина без разрешителни документи.
  Новият управител беше предупреден, че до края на м. август трябва да внесе за разглеждане всички документи на ДШ. Бяха поискани графици и списъци по групи
  с имена и възраст на деца – не са представени.
  Вместо това на 1 септември родители и деца бяха поканени в двора на Андрей Грива и Галина Герасимова за откриване на учебната година, докато ние очаквахме да дойдат с разрешителните и да подпишат договора за наем. В 11.30 часа Управителя Димитър Първанов завежда децата в двора на Розовата къща без да е подписал нужната документация.
  Отново ЕООД-то се опита да започне дейност с неистина, но това вече не е възможно – не и при този УС. Волята на новоизбрания УС е да има Детска школа ,а не детска градина. Нали такова е решението на Общото събрание на ОББ.
  Най-лошото в ситуацията е, че се използват чистите и невинни деца за непристойни дела.

Държим да отбележим:
–  Детската Школа не може да работи като целодневна детска градина – няма разрешителни за това.
– Детската занималня не може да приеме повече от 10 деца за 3 часа, а имало записали се  27 деца за целодневно обучение.
– Остава въпросът: Да работим по високия идеал за децата или ЕООД-то да работи само за пари, без да се интересува от последствията и щетите – морални и материални за ОББ?

 1. Относно издателството към ЕООД – ББ с управител Галина Герасимова:
  • Управителя категорично отказва да прехвърли счетоводството на ЕООД- ББ към новата счетоводна кантора, както и да предостави информация за дейността на ЕООД-то.
  • През месец август Управителката бе информирана, че трябва да предостави за инвентаризация наличните стоки и документации, които тя е казала, че се намират в нейната къща.
  • До момента наличните стоки не са върнати в Розовата къща за инвентаризация.
  • през месец септември 2020г. бе изпратена подписка от 70 братя и сестри от София, че държат вещите на Учителя и архивите да се предадат с описи на Софийските братски групи и да се върнат в Розовата къща от дома на Андрей Грива и Г. Герасимова. Към днешна дата 7 /09/2021г. вещите и архивите не са предоставени.
  • Към 31 /12/2020г. ЕООД ББ има натрупани задължения към ОББ в размер на 108 хил. лв.

 

 1. Въз основа на направените анализи на дейността на двете ЕООД-та към ОББ, стигнахме до следните заключения:
  • икономически не е изгодно за ОББ да се поддържат тези две търговски дружества
  • ОББ е извършвало само разходи без да има приходи от тях
  • за последните десет години – девет са приключени на загуба. Всички знаем, колко богато е било братството при Учителя.
  • Очакваме още документи за предходни години, за да приключим отчета пред вас.

Искаме да Ви уверим, че ние новия Братски съвет полагаме усилия и активно работим за:

 • възстановяване на принципите в Школата на Учителя
 • обединение на братството в името на Истината и законността
 • изчистване на всички наследени дългове и
 • ще продължим да ви информираме за резултатите от нашата работа.

Благодарим на всички вас, които ни подкрепяте.

Нека Бог да живее в сърцата и душите ни и да бъдем достойни последователи на обичния ни Учител.

07.09.2021 г.                                                  С братски поздрав:     Братски съвет на ОББ

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.