ПРЕПОРЪЧАНО Споделено

Днес се случи нещо необикновено

Благодаря на нашите гости в къщата на ул. „Опълченска“ 66. Днес се случи нещо необикновено – ЗА ПРЪВ ПЪТ от много години. Отворихме прозореца, от който Учителя е изнасял своите беседи, и Татяна и приятели четоха ЗАЕДНО беседата „Ето човека“ и част от Евангелието на Йоан.

Споделено от Руска Дучева

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal