Последни новини

Ден на Посвещението

ТОЙ ИДЕ

7 март 1897
Ден на Посвещението

Людмила Димитрова – лектор
Гиргина Гиргинова – сопран
Магдалена Далчева – виолончело

7 март, вторник, 18.30 ч.

Федерация на Научно-Техническите съюзи, гр. София, ул. “Раковски” 108

Братски групи