Последни новини

ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО СВЪРЗАНИ С ИЗВЪНРЕДНАТА ОБСТАНОВКА

Поздрави за всички!
 
Надяваме се, че сте в добро здраве, пълни с вяра и сили за работа за Бога!
 
Радваме се да споделим, че вече официално е възможно да започнем да изпълняваме Паневритмия (в посочените по-долу условия) и да четем беседи, спазвайки задължителните здравни мерки.
 
За улеснение в актуалната информация:
 
o С изтичане на срока на обявеното „извънредно положение“ и влизане в „извънредна обстановка“, стават възможни изброените по-долу дейности на Общество Бяло Братство, което е следствие от заповедите на Министъра на МЗ (т. 5, 6 и 7 от Заповед РД-01-262/14.05.2020 г., т. 4, 5 и 8 от Заповед РД-01-263/14.05.2020 г.;
 
o Можем да възстановим четенето на Словото (беседи, лекции от класовете и др.) на открито и закрито. Там където четенето на Словото става на обществени места (братски салони или наети за ползване помещения) на закрито (до 10 човека вкл.), следва да бъдем с маски, кърпа или шал и на разстояние 1.5 метра физическа дистанция. Задължително е ползването на дезинфектант на входа и информационна табела.
 
o Тези мерки се прилагат и при възстановяване на беседите от класовете в Братския център на улица „Генерал Щерю Атанасов“ № 2 (Розовата къща) в София. За съгласуване на график за ползване на помещенията в сградата и здравните мерки, ще организираме онлайн среща на Братската Софийска общност в понеделник, 18.05.2020 г.;
 
o Четенето на съботната беседа в Братския център в София се отлага до отпадане на ограниченията от 10 човека. Тя може да се провежда на открито на Мястото на учителя, при спазване на мерките за социална дистанция на открито за хора, които не са от едно семейство. В подобна невъзможност за провеждане са също курсовете по астрология на ул. „Генерал Щерю Атанасов“ №2, както и репетициите на братските хорове, вкл. и груповото пеене след съботната беседа. Алтернативи за тези дейности, съобразени с мерките от заповедта на здравният министър, може да обмислим на онлайн срещата в понеделник;
 
o Възстановяването работата на детска школа „Бялото кокиче“ е свързано с административна отмяна на хигиенно-санитарните забрани за заниманията в детските градини и детските центрове;
 
o Практикуването на Паневритмия в населените места в България може официално да започне при спазване на броя участници, който не надвишава 12 човека. Организацията и провеждането ѝ е съобразно условията и възможностите на групите;
 
o Провеждането на Паневритмия в София (в събота) до телевизионната кула в Борисова градина се отлага до отпадане на ограниченията за брой хора (или завишение на нормата);
 
o Всички видове организационни събирания на открито и закрито над 10 човека са забранени;
 
o Продъжаваме да бъдем в очакване на отговора на Кмета на столична община, относно практикуване на Паневритмия.
 
За всички възникнали въпроси можете да пишете на електронната поща на Общество Бяло Братство (bialo.bratstvо@gmail.com), както и да ползвате следните телефони: 0896 669767/0882 369240.
 
С най-добри мисли и пожелания за вяра, здраве и сили!
 
Слав Славов
 
Братски съвет

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.