Последни новини

Да споделим светлината с Паневритмия на свещени места

Събор Мадара

Скъпи приятели,

В дните на лятното слънцестоене споделяме с вас инициативата:

„Да споделим светлината, като завъртим кръга на паневритмията  на свещените места в България”.

Тя вече започна като на Мадара, Свещари, Арбанаси, в светилище до Габрово и в област с тракийски могли до Пловдив в четири последователни недели групи играха паневритмия с мисъл за светлина, мир и хармония в България и по света

Каним групите от различните градове, които се чувстват съпричастни към тази инициатива, да се включат. Началото на паневритмията да бъде в обичайното за  вас време. Преди започване предлагаме следния наряд: Добрата молива, Молитва за българския народ и формулата за вдъхновение.

След паневритмия всички се нареждат в кръг и завършват с формулата „Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя“ и формулата на Братството. Можете да измените наряда по ваше усмотрение, важното е да отправим силна и концентрирана мисъл за благословение на българския народ и за мир по света.

Призоваваме групите, които имат възможност, да изиграят паневритмия и на 24 юни – Еньовен, на някое свещено място, със същия наряд и така, обединени в светлината, да внесем изцеляваща енергия в нашия свят.    

Братя и сестри, в турбулентните времена , в които живеем паневритмията е нашето „оръжие”, едно мирно средство за възцаряване на хармония в света.   

За съгласуване на действията на групите, моля пишете на членовете на комисията по паневритмия.

Комисия по паневритмия

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X