Братски групи

Габрово

Ръководител: Ивелина Елмазова

e-mail: bb.gabrovo@mail.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Поляна зад Интеграла – събота и неделя, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X