Братски групи

Габрово

Ръководител: Ивелина Елмазова

e-mail: bb.gabrovo@mail.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Поляна зад Интеграла – събота и неделя, рано сутрин

Братски групи