Песните на Бялото Братство

В начало бе Словото

Музика: Петър Дънов Учителя

Текст: Библейски

 

Песен за неделя

 

В НАЧАЛО БЕ СЛОВОТО

В начало бе Словото,

и Словото бе у Бога,

и Словото бе Бог.

То в начало бе у Бога.

Всичко чрез Него стана и което е станало,

нищо без Него не стана.

Всичко чрез Него стана и което е станало,

нищо без Него не стана.

В Него бе живота и живота бе

виделина на человеците.

В Него бе живота и живота бе

виделина на человеците.

И виделината свети в тъмнината,

и тъмнината я не обзе.

 

2 5.XII.1924 5 ноември 1924 година. (Общ окултен клас, IV година, 4 лекция).

Текстът на тази песен е взет от Евангелие на Йоана — I глава, от 1 до 5 стих. Първите два стиха на споменатата глава изразяват действие на духа, третият стих — действие на ума, четвъртият стих -действие на сърцето, а петият стих изразява материалния свят. Тъмнината представлява материалния живот. В него прониква светлината. Из Божественото начало на нещата е излязло Словото във величествената си красота. В началото бе Словото и Словото бе у Бога – този стих е много важен. Като стане човек сутрин, ще го прочете, ще го изпее и ще мисли върху него, докато в ума му дойде светлина и той възприеме тази велика идея. Тогава неговото сърце ще се преобрази – ще стане по-меко, умът му ще се преобрази – ще започне да мисли по-право. Тази песен изразява новата насока, която иде в музиката. Тя е музика на Любовта.

В начало бе Словото

 

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.