Какво е Паневритмията?

Въздействия на Паневритмията

Гениалното съчетание на движение с музика, поезия, философия, концентрация на мисълта, правилно дишане, социално взаимодействие и обновяващо влияние на природата правят паневритмията изключително ефективна за поддържане на здравето и пробуждане на талантите и висшите способности на човека и човечеството. Дори след едно изпълнение на паневритмия човек се чувства обновен, изпълнен с енергия за живот и с позитивни емоции.

Дори посещението на качествен курс за начално обучение по паневритмия води до забележими положителни промени в психичното състояние и усещането за здраве на обучаваните. Съвременни научни изследвания показват, че паневритмията е изключително красив, достъпен и ефективен метод за повишаване на психичното здраве, възприеманото физическо здраве и щастието на практикуващите (виж повече тук:  http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/814/Panevritmia.pdf ).

Паневритмичният комплекс упражнения раздвижва всички стави и мускули, като поддържа пълноценно нормалния обем на движение и на ставите на ръцете и краката, подобрява или поддържа силата на много мускули, подобрява равновесието, координацията на движение, телодържанието и походката.

Паневритмията има изключително широко положително влияние върху психиката – научни изследвания показват, че началното обучение по паневритмия

  • намалява ситуативната и личностната тревожност,
  • намалява възприетия стрес,
  • намалява агресивността,
  • намалява депресивните симптоми;
  • увеличава значимо позитивните емоции,
  • увеличава щастието,
  • повишава общата самооценка, надеждата, оптимизма,
  • повишава устойчивостта на стрес,
  • повишава удовлетвореността от живота.

Ползите от практикуването на паневритмия са многообразни и включват положително влияние върху физическото и психично здраве и социалния живот. Лични отзиви може да видите тук: www.panevritmia.info/benefits/, а данни от научни изследвания тук: www.panevritmia.info/researches/

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.