Последни новини

ВТОРА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

ВТОРА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

ЗА РАЗВИТИЕТО НИ В ПАНЕВРИТМИЯТА

На 18- ти март 2023год. от 10 до 17 ч. и на 19-ти март от 10 до 14 ч. се поканват всички водели обучение по Паневритмия, преподавали и интересуващите се от Паневритмията да се включат във втората среща Национална кръгла маса за развитието ни в Паневритмията.

Срещата ще се състои в София.

Целта на Кръглата маса е обсъждане на дългосрочна стратегия за развитието ни в Паневритмията. По настояване на включилите се в първата среща отново ще разгледаме:

  1. Основните правила за правилно пространствено позициониране на тялото;
  2. Как изискванията на Учителя се проявяват в упражненията до „Квадрат”;
  3. Ще визуализираме детайлите на всяко от тези упражнения според 5-те свидетелства на участници в създаването на Паневритмията и нейното танцуване на Изгрева;

На следващата, трета среща ще поканим да се включат и музикантите.

Заявките си за участие може да изпращате по познатия начин на имейл: [email protected] или на лични във фейсбук – д-р Антоанета Янкова (https://www.facebook.com/institut.panevritmiya).

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.