Братски групи

Враца

Ръководител: Емил Василев Кръстев
Паневритмия:
22.03 – 22.09: В Балкана – събота и неделя, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X