Учителя за планината

Висше духовно училище в планината за себепознание и самовъзпитание или Планинска Школа на Учителя

За Планинската Школа при Седемте Рилски езера.

Ние сме дошли тук в планината на 2230 метра, за да се освободим малко от своите обикновени мисли, както и от тия на останалите хора. В ниските места, където живеят много хора и животни, въздухът е пълен с обикновени, нисши мисли, от които трябва да се освободим, за да възприемем чистите Божествени мисли.

На училище.

Сега вие сте дошли на планината да научите нещо. Тук вие сте на училище. Училището е само за ония, които мислят правилно, а които не мислят право, да си вървят. Селището на учениците тук е Школа.

Свещената наука.

Тук, на планината, се изучава свещената наука на всички времена. Тук ние се учим да не се боим от резките промени на времето, от бурите и стихиите, а да ги обикнем.

Важна задача.

Трябва да знаете всички, че тук, на планината, ви предстои важна задача. Тук имаме да свършим важна работа. Тези, които са ви довели тук, са ви дали задачи.

Изучаване на планината.

Изучавайте планината. Всеки ден си съставяйте една малка програма.Събирайте се, четете заедно, изучавайте геологията на планината, метеорологията, минералогията, астрономията, изучавайте камъните, тревите, цветята, водите, насекомите, небето, облаците, върховете. Учете се да рисувате. Изучавайте всичко, което ви обърне внимание, а същевременно и влиянието, което оказва върху вас.

Проява на Вечното.

Когато наблюдаваме заобикалящия ни свят, трябва да помним, че чрез него се проявява Вечното. Ако гледаме не само с очите си, но чрез тях и с духа си, ще ни се открият велики тайни. Ако не можете да изучавате външния свят, как ще изучавате вътрешния? Когато отивате, ако не гледате така на планината, тогава какво ще разберете от нея?

Връзка между физическия и духовния свят.

Ние сме дошли на планината, за да разберем Волята Божия и да я изпълним, да се облагородим и да се върнем обновени. Ние сме дошли на планината, за да образуваме връзка между физическия и духовния свят. Ако мислите, че никой няма на планината, много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи, където минавате, те ви гледат. Ако ви се отворят сега очите, ще видите сега тук, пред себе си, един друг свят.

С интерес и усилие.

На планината трябва да се създадете раднообразна работа. Без усилие нищо не се постига. Трябва да правим усилие, да проявим интерес. Само като видят от разумния свят, че правим усилие, тогава ни дават знание и сила. А като чакаме в пасивно състояние, няма да ни се даде нищо.

Слънцето.

Едно от най-хубавите явления на планината е слънцето. Планината има свой живот,. – величествен, тайнствен.

Обхода към Слънцето.

Работете върху себе си да придобието правилна обхода към Слънцето, природата, ближните и към себе си. Аз съдя за човека по отношението му към Слънцето. Това е мярката. Чрез Слънцето се изявява Божественото в света. Ако не видите Божественото в човека, не можете да имате правилна обхода към него. Оценявайте, почитайте всичко, което е дадено: вашия ум, сърце, воля и всичко около вас.

Лечебното действие на Слънцето.

Много слънчева енергия има набрана, складилана в планината. Енергиите на планината, вложени в камъните, лекуват. Използвайте заоблени, гладки, твърди камъни, изложени на юг или на изток, огрявани на слънцето, като седите на тях към обед, когато са топли и слънцето ги огрява. Това действа лечебно като съгряващ компрес.

Енергиите на планината.

Тук са складирани грамадни енергии във въздуха, скалите, водите, дърветата и цветята. Тези енергии влияят на човека и той може да ги използва за свое добро.

Обнова на човека.

Зад енергиите на планината има разумни сили, с които човек влиза във връзка. Това действа за неговата физическа и духовна обнова.

Великият план.

Тези форми тук са работени в течение на милиони години от разумни същества по един велик план.

Духовната атмосфера на планината.

Духовната атмосфера на планината е чиста и там човек по-лесно се свързва с възвишените същества.. Ученикът трябва да влиза в нейния свещен храм и да я обикне. Тук, на планината, в човека се влива повече жизнена енергия – прана.

Закони на здравето.

Първото нещо е: Трябва да спазвате законите на здравето. Като изгуби човек своето здраве, постиженията му стават малки.

Фактори на здравето.

Чистотоата е един от важните фактори и първото условие за здравето. Всяка култура трябва да започва с чистотата в къщата, тялото, дрехите и тогава да се пристъпи към вътрешна чистота.. Поставете чистотата за основа на физическия живот, за да възстановите здравето си.

Измиване.

Ако искате да се ползвате от условията ни тук, по три пъти на ден трябва да си измивате краката, до коленете. Измивайте и лицето си с топла вода. Ще ви дам една задача: всеки от вас да се окъпе с топла вода, като вземе вода от чешмичката и да види какви ще бъдат резултатите. Трябва да пазим тялото чисто. Направете задачата поне един път. Гледайте да се измивате добре, порите на кожата да бъдат отворени. Не се обленявайте, а запалете огън и стоплете вода.

Хигиенни правила.

Тук пийте само топла вода. Топлата вода е едно от средствата да не се губи вътрешната топлина. Ще ядете преди да е залязло Слънцето. Планината иска да сте добре облечени. Голи хора не иска. Пазете се да не губите нормалната топлина на тялото си, краката да бъдат топли. Да имате вълнени чорапи. При изпотяване се преобличайте. Тези хигиенни правила трябва да бъдат настолни.

Чистота.

Планината обича чистотата. Пазете като свещен завет чистотата в планината. Всичко нечисто трябва да се отстранява.

Говорът на планината.

Външната и вътрешната чистота вървят заедно. Те са зависими една от друга. Щом имам външна чистота, имам условия и за вътрешна чистота. Само в чистотата можем да чуем говора на планината.

Напредналите същества.

Пазете чистотата, за да се свържете с напредналите същества, които ще ви помогнат. Разумните същества тук обичат чистотата. Тя е необходима. От всички искам да поддържате чистота. Да не хвърляте отпадъците, където падне. Трябва да имате чистота – физическа, умствена, сърдечна.

Чисти мисли.

На планината трябва да имате чисти мисли. Първата задача в живота на човека е да пречисти своята мисъл. Пречисти ли мисълта си, той има ясна представа за всички неща, за Бога. Дребнавостите на живота нарушават неговата чистота.

Своето небе.

Който не живее в чистота, той замъглява хоризонта на своето небе, както облаците скриват слънцето от погледа на човека.

Красиви образи.

Искате ли да продължите живота си, свържете се с чистотата. За тази цел дръжте в ума си красиви образи, за явленията в живота.

Вечният живот.

Първото условие за придобиване на вечния живот е чистотата. За нея копнеят душите. Да бъдем чисти, това е нашият идеал, нашето верую. Чистотата е първото стъпало към вечния живот.

Осъществяване идеята за чистотата.

Тази година нека я посветим на чистотата. За да се осъществи тази идея, нека няколко души да заработят върху идеята за чистотата.

Дълбоко дишане.

Тук прилагайте упражненията за дълбоко дишане.

Паневритмия.

Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как да приемат силите на природата. Всеки човек, който възприеме тези движения, можем да му говорим. Има закон в природата: което направите отвън, направено е и вътре във вас, в света на вашите мисли и чувства. Което направите долу, направено е и горе. Всичко, каквото направите тука, има отражение и в социалния, всеобщия живот.

За да познаем себе си.

Ние отиваме в свещеното царство на планината, за да се потопим в живота на планината, да освободим душата си от всички грижи, да почувстваме своето истинско естество, да намерим, да познаем себе си.

С други очи.

Тук се учим да гледаме с други очи на планината, на всички около нас. Така планинският свят ни се разкрива все по-величествен и обширен.

Животът на планината.

Когато дойдете на планината, за да се ползвате от нея, трябва да се потопите в нейния живот, да приемете нейното разположение..

Бог ни отвори.

Сега Бог ни е отворил път да дойдем тук. Ако не бе той, пътят ни щеше да бъде затворен.

Обмяна с енергиите на планината.

Като се качва човек по високите върхове, става обмяна с енергиите на планината – храни се духовно. Колкото съзнанието му е по-будно, толкова обмяната между него и планината е по-интензивна и по-пълна.

Повдигане на духа.

Като работи човек на планината вътрешно и интензивно, използва условията тук за повдигане на духа. Всичко, което вършите с разположение, е Божествено, а което вършите с неразположение, е човешко.

Уединението.

Смисълът на живота е в уединението, в отделянето от хората. Бог е създал хората, за да работят заедно. Привилегия е да общуваш с което и да е същество, понеже е създадено от Бога.

Хубавите неща.

Хубавите неща, хубавите картини, които останат във вас, те ще ви ползват. И когато сте в София, като помислите за тях, то известни енергии ще потекат към вас и ще ви обновят.

Място за размишление и молитва.

Планината е място за повдигане на мисълта, за размишление, за проява на любовта, за молитва. Тези места са за онези, които мислят за Бога. Онези от вас, които сте напреднали, молете се непрестанно. Отивайте на Молитвения връх и се учете да се молите за най-важното през деня – да вършите Волята Божия. Като се изкачвате на върховете и където ходите, ще се молите.

Свещенодействие.

Ходенето на планината е поклонение, свещенодействие. Като дойдете на планината, трябва де имате разположението на планината.

Благодарност.

Като благодарите на планината, тя дава. Когато човек е благодарен, има условия да черпи от нея, той е в състояние на възприемчивост.

Без грижи и тревоги.

Планината обича да нямате никакви тревоги и грижи, когато отивате сред нея. Потребно е най-малко една седмица, за да ви освободи от всички тия неща и после да влее във вас от своето съдържание. Дръжте в ума си мисълта, че работите на света и на цялата Вселена са оправени. Понеже вие сте част от нея, то и вашите работи са оправени.

Художествена изложба.

Природата е жива и разумна. Тук има изложба, приготвена от хиляди години. Трябва да чувстваме, че има нещо повече от това, което виждаме отвън. Материалният свят е въплътена мисъл.

Проява на Бога.

Бог, Любовта се проявява чрез храната, водата, въздуха, светлината и чрез всички същества, чрез целия всемир.

Великият закон.

Чувствайте, че планината е свят на Бога, на Любовта, че вие сте потопени в този свят и трябва да изпълнявате Великите Му Закони. Човек се ражда на земята, за да обича Бога, няма по-голямо постижение от това.

Великият урок.

Вие сте пратени на земята, за да научите един велик урок, да бъдете доволни, благодарни при най-голямото нещастие, което ви се случва в живота. Но няма да стоите пасивни, бездейни, ще работите да отстраните мъчнотиите.

Висше образование.

Трябва да знаете, че Вселената се проявява чрез вас. Като виждате, навсякъде, където минете, работите на Бога, ще добиете висше образование.

Аура на планината.

Всяко място на планината си има своя специална аура. Планината във всеки момент е различна. Планината е много разнообразна, понеже зад формите, които виждате, стои една разумност, проява на Бога. Погледът ни трябва да проникне зад формите в тази разумност, за която цел трябва да имате достатъчно светлина в съзнанието си.

Душата.

Душата не е отделна от Бога. Тя е едно с Него, както реката е едно със своя извор.

Събуждане на Божественото у нас.

Като се събираме тук, на планината, ние имаме цел да събудим Божественото у нас или ние да се събудим за Божественото – да го оценяваме. Считайте, че вятърът вее за вас, реките текат за вас, слънцето грее за вас, планината е създадена за вас.

Връзка с напредналите същества.

Като съзерцаваме величествения свят на планината, когато сме в досег с камъните, цветята, езерата, ние се свързваме с най-напредналите същества.

Символи.

Ако ви питат какво сте научили като сте ходили на Седемте Рилски езера, ще кажете, че сте се качили по върховете и сте обикаляли езерата. Но това още нищо не значи. Това не е никаква наука. Върховете, езерата са симвили, които трябва да се разберат.

Божествени мисли.

Божествената мисъл се изразява в различни форми: звездите, слънцето, луната, човекът, животните, растенията, минералите и всичко около нас. Ние трябва да учим, за да се свържем с Божията мисъл. Свържи се с Божията мисъл и здравето в тебе ще се възстанови. Мисълта е сила, която може да лекува. Нашата цел е да образуваме връзка с Бога чрез външната природа. Като седим тук, на планинта, ние ще приемем Божествените мисли и ще ги изпращаме по целия свят.

Развитие на ума.

От това, какви предмети гледа окото, зависи развитието на ума. Чрез очите ние приемаме висшите енергии на природата, които действат върху нас.

Резултат от Рила ще има този, който може да се потопи в живота на планината, да се слее с нея, да стане едно с нея. Който има силен стремеж към чистотата, само той може да се ползва от богатствата на планината.

Образец за всички.

Проявеният живот в природата е образец за всички. Но този образец човек трябва да пресъздаде в своя живот. Ще изучавате природата, същевременно и своя ум.

Работа над себе си.

Да наблюдаваме и изучаваме природата с цел да устроим своя живот, това наричаме работа над себе си.

Умствени стремежи.

За да се ползват от умствените енергии на природата, хората трябва да знаят как да ги привлекат към себе си. За тази цел се изискват общества от хора с умствени стремежи. Те са в състояние да привлекат тези енергии. И ние се събираме тук, на планината, за да приемем Божествените мисли, които обновяват. Божествените мисли са чистите, светлите и възвишените мисли.

Божествената връзка.

Ние сме дошли тук, за да възстановим връзката си с Бога. В планината имете най-добрите условия за възстановяване на връзката си с Бога. Работете съзнателно върху себе си, за да се свържете с Бога. Божественото слиза периодически, за да ни помогне да възстановим Божествената хармония. Сега сте в такава епоха, ако не я използвате, ще чакате друго време. Божествената връзка е ключ на всички тайни.

Напътствия за хармонична работа на учениците.

Сега ще се съедините всички и ще работите по закона на хармонията, по закона на любовта, да създадете една приятна атмосфера и ще започне да се отваря пътя ви, ще дойдат Божиите мисли у вас. Така ще започне обмяна между вас, ще се разведри съзнанието ви и умът ви ще заработи. Божият Дух ще ви даде известни внушения и аз ще се радвам, ако от вас излязат някои хубави работи. Нека целта на работат ви да бъде: Пробуждане на Божественото естество у нас.

Пазете следната идея:

В една работа внесат ли се дребнавости, лични чувства и амбиции, стремеж за първенство, за материално осигуряване, тя се разваля.

Не мислете, че всяка работа ще бъде съвършена. Ще имате опущения, грешки, несполуки, но като постоянствате и се уповавате на Божия закон, съществата, които са заинтересовани, ще помагат и вие сами ще намерите погрешките и ще ги коригирате.

Сега, разбира се, вие още не сте виртуози, но ще направите един малък опит. Това ще бъде един импулс, да събудите способностите, които имате и един друг ще си предавате от вашите енергии. Тази деятелност е важна не само за вас, а и за външните хора. Ще дадем един малък модел, с който да покажем, как трябва да се работи. С труда си вие ще създадете една вълна на работа. По тази начин ще се стремим да приложим Христовото учение в практическия живот.

„Аз ви казвам, че и да имате мъчнотии, няма да бъдат такива, които да не ги преодолеете”. И тъй, Господ ви поздравява и казва, че ще ви помага. Обичайте Го, вярвайте в Него, надявайте се на Него и през годината.

Добре е човек да се качва по високите върхове, да преодолява мъчнотиите, които среща на пътя си. Това са постижения, които внасят нещо в характера. Колкото по-големи са мъчнотиите на човека, толкова повече се калява волята му. Това са постижения, които внасят нещо в характера. Вие се качвате по планинските върхове, но се запъхтявате, краката ви се пресекват, не можете да ходите. Защо? – Защото бързате, искате да се покажете, че сте добър турист.

Вие сте във връзка с Белите Братя. Вие сте в общение с тях. Трябва да изучавате законите. За тях не е толкова приятно да се явят на физическото поле, защото средата е много гъста, материална, не е благоприятна. Затова трябва да правят големи притоговления, за да се явят. А по-добре е вие да се пренесете на планината и там има добри условия да бъдат видими. И при това трябва де се избере не само чисто място, но и място, където няма да те следят други. Никой да не знае и да види, че ви се явяват.

Дето отиваме на екскурзия на Рила, това беше целта. Който разбира, разбира. На Рила има по-добри условия, отколкото на Витоша за явяване на напредналите същества. Като отидем на езерата, аз ще ви покажа къде може да отидете за тази цел. После има условия на Рупите. После в дясно, където има върхове между Мусала и Рупите в местността Скакавците, където човешки крак почти не стъпва. Там можем да отидем някой път. Човек трябва да мисли, така поддържа връзката.

Из Спомените на Савка Керемидчиева, архив на Издателство Бяло Братство

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.