Братски групи

Видин

Ръководител: Снежанка Гечева
e-mail: sn.gecheva@abv.bg
Паневритмия:
22.03 – 22.09: Южно от крепостта “Баба Вида” в Градския парк, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X