Братски групи

Видин

Ръководител: Снежанка Гечева
e-mail: sn.gecheva@abv.bg
Паневритмия:
22.03 – 22.09: Южно от крепостта “Баба Вида” в Градския парк, рано сутрин

Братски групи