Музиката в учението на Учителя

Видео-Специфика на песните на Учителя Петър Дънов

Лекция на Петю Цанов
8 ноември 2013 г.
Братски център – София, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ 2

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X