Паневритмия видео

Видео лекции за паневритмията част 2

д-р Светла Балтова “Паневритмията: еволюцията на Вселената и човека, вградена в движение и музика”

д-р Светла Балтова “Осъзнаване на движенията чрез паневритмията”

Ина Дойнова “Паневритмията през погледа на поколението което идва с Учителя”

Даниела Анчева: “Текстът на Паневритмията – една възможност да започнеш деня с настроение”

Людмила Червенкова: “Оригиналните” текстови описания на паневритмията”

Братски групи