Паневритмия видео

Видео лекции за паневритмията част 2

д-р Светла Балтова „Паневритмията: еволюцията на Вселената и човека, вградена в движение и музика“

д-р Светла Балтова „Осъзнаване на движенията чрез паневритмията“

Ина Дойнова „Паневритмията през погледа на поколението което идва с Учителя“

Даниела Анчева: „Текстът на Паневритмията – една възможност да започнеш деня с настроение“

Людмила Червенкова: „Оригиналните“ текстови описания на паневритмията“

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.