Паневритмия видео

Видео лекции за паневритмията част 1

Разговор за създаването и развитието на ПАНЕВРИТМИЯТА с Георги Петков

Йоана Стратева “Паневритмия – традиция и усъвършенстване”

Николай Конакчиев “Паневритмията и четирите степени на съзнанието”

Николай Конакчиев “Паневритмия – дарби и отговорности”

Ина Дойнова “Паневритмията и трите свята”

Галина Герасимова “Паневритмията в триизмерното пространство”

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи