Паневритмия видео

Видео лекции за паневритмията част 1

Разговор за създаването и развитието на ПАНЕВРИТМИЯТА с Георги Петков

Йоана Стратева „Паневритмия – традиция и усъвършенстване“

Николай Конакчиев „Паневритмията и четирите степени на съзнанието“

Николай Конакчиев „Паневритмия – дарби и отговорности“

Ина Дойнова „Паневритмията и трите свята“

Галина Герасимова „Паневритмията в триизмерното пространство“

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.