Учителя за...

Вегетарианството

При сегашните условия на живота за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот. За низшите животни местната храна е необходима, но за един по – висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние…. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява.

Четирите полета, Лекция от Учителя, държана на 05.11.1930 Сряда, София

Ако си вегетарианец и носиш кожени обувки, това е престъпление. Природата има един строг, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. Дали съзнаваш, кое е морално, или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носил обувки. Че си купил готови обувки, няма да те оправдаят. Щом носиш обувки от кожата на говедата, ти взимаш участие в престъпленията на онези, които са ги клали. Вдълбочи се в себе си и се запитай: От крадена кожа ли са обувките ти, или не. Ако са от крадена кожа и без пари да ти ги дават, не ги взимай.

Живот и благо, Лекция от Учителя, държана на 18 ноември, 1932 г.

Някой пита, трябва ли да яде месо, или не трябва? Вие как ще отговорите на тоя въпрос? Месоядците ще отговорят по един начин, а вегетарианците – по друг. Как се оправдава месоядецът? Позволява ли конституцията да се яде месо? Старата конституция позволяваше, но новата не позволява. Трябва да знаете естествените закони на живота и природата и по тях да се ръководите.

Еднакви отношения, Лекция от Учителя, държана на 3 ноември, 1943 г. София, Изгрев

Растителната храна, в сравнение с месната, е по-здравословна. Месната храна образува повече отрови в организма, отколкото растителната.

Ще се похваля, Утринно Слово от Учителя, държано на 23 февруари, 1936 г. 5. ч. с. София, Изгрев

Когато придобие Божествения живот, човек ще употребява естествена, чиста храна. Днес хората страдат физически и душевно, по причина на неправилно хранене. Те не знаят, каква храна да употребяват. Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само по едно ядене на ден и никога не преяждайте. При това, за предпочитане е вегетарианската храна пред месната. От вегетарианската храна за предпочитане са плодовете.

Дух Господен, Беседа от Учителя, държана на 29 септември 1929 г. София, Изгрев

Приятно е да срещнете човек, носител на някаква нова идея: приятно е да срещнете човек, който носи идеята да намали страданията на животните, за което е станал вегетарианец; приятно е да срещнете човек, който помага на страдащите и бедните; приятно е да срещнете човек, който изучава болестите и начина, по който се лекуват, с единствената цел, да облекчава болките на хората; приятно е да срещнете свещеник, който се е предал в служене на Бога от любов, за да помага на хората, да ги извежда от кръстопътя, на който са попаднали, приятно е да срещнете човек с велика идея, с велико верую, с велика любов.

Аз и Отец едно сме, Беседа от Учителя, държана на 20-ти април, 1930 г. София, Изгрев

Ако човек, след като яде месо, е здрав, нека яде. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, се разболява, да яде месо. Нека плаща за бъдеще. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, е здрав, нека яде. От хиляди години не само животните, но и хората ядяха. Едно време, като се биеха и убиваха, и враговете си изядаха. Колкото души убият, изядат ги. Ние сме се избавили от едно голямо зло в света – яденето на човешкото месо. Толкоз диференцирано е, че внася голяма зараза. 

Аз искам да ви кажа причината, дето не трябва да ядем месо, в какво седи. До известно време, докато сме слизали за животни надолу, като сме яли месо, можем да поправим погрешките – те се ползуват, и ние. Понеже човечеството е подело по обратен път на животните – животните още слизат и има хиляди години да слизат, а ние възлизаме –, следователно месната храна служи като голяма спънка за подигането на човека. Месото е, което създава тия големи страдания, които хората имат. Те образуват едно вълнение в умствения свят, дето се образуват всичките болести. В тях се образува голяма омраза. Омразата е, която ражда най-силните отрови. Хора, които ядат месо, постоянно се заразяват. 

Бъдещата раса трябва да се откаже съвсем от месото. Който не се откаже, ще остане назад. Който иска да влезе в Царството Божие, ще се откаже, защото Царството Божие не е ядене и пиене.

Всичко да бъде по свобода – онова, което умът схваща, онова, което сърцето схваща и онова, което волята схваща.

Животът е по-драгоценен, Беседа, държана от Учителя на 15.11.1942 г., неделя, 10 ч. сутринта, София, Изгрев

„Бъдете благодарни на малкото, което ви се дава.
Никъде в Божествената книга не е писано, че човек трябва да се храни с кокошки, с агънца, с прасета.
В Божествената книга е писано, че човек може да яде от всички плодове, освен от плодовете на забраненото дърво.

Ще кажете, че ви е нужно масло да опържите картофи, да се пооблажите.
И това не е писано в Божествената книга. Защо да не ядете картофи, сварени във вода и осолени?
Днес много хора грешат по причина на яденето. За да задоволят изискванията на стомаха си,
те са готови на всичко. Те продават и веруюто си, и убежденията си, само да задоволят стомаха си.

Здравето и силата на организма не зависят от пищната храна.
Чистият и естествен живот освобождава човека от излишъците, а с това и от много мъчнотии.

Като говоря за естествената храна, аз нямам намерение да ви налагам моето разбиране за храненето,
но обръщам вниманието ви да употребявате такава храна, каквато обичате и която понася на организма ви.
Какъв смисъл има някой да стане вегетарианец и постоянно да поглежда към месото, да съжалява,
че се е отказал от него? За предпочитане е да си остане месоядец, отколкото да бъде вегетарианец
и да се измъчва. Когато променяте режима на храненето и на живота си, правете опити,
за да видите как ще ви се отрази промяната. Ако се отрази добре на организма ви, следвайте я;
в противен случай, върнете се към стария начин на живот и на хранене.

Един господин, след дълго употребяване на тютюна, решил да се откаже от него.
Известно време той се въздържал и не пушел, но станал толкова нервен,
че постоянно се сърдел на децата си и на жена си. При най малкото разгневяване
той набивал децата си, но пак не могъл да се успокои. Най-после жена му казала:
„Вместо да се гневиш, да биеш децата и да изразходваш напразно нервна енергия,
по-добре започни отново да пушиш, та да се успокоиш.“

Човек трябва да прибягва само до такъв режим в живота си,
който може да внесе известно подобрение в нервната система.“

Погледна Петра, Неделни Беседи, 18.08.1918 г., София

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.