Есета

„Вас Ви нарекох приятели“

Слав Славов

Приятелят знае всичко и дава всичко за нас. Ако човек иска да бъде здрав, ако човек иска да бъде умен, ако човек иска да бъде силен, ако човек иска да бъде добър, нека да стане приятел.

Ако се ползваш разумно и с любов от лъчите на слънцето, ти си приятел на светлината.
Ако дишаш дълбоко и с любов, ти си приятел на въздуха.
Ако утоляваш жаждата си навреме и с любов, ти си приятел на водата.
Ако задоволяваш глада си правилно и с любов, ти си приятел на храната.

Приятелят дава всичко с любов и взема всичко с любов. Когато станеш приятел на Живата разумна природа, ти ще бъдеш здрав, умен, силен и добър.

Бъди приятел на светлината!
Бъди приятел на въздуха!
Бъди приятел на водата!
Бъди приятел на храната!

Братски групи