Братски групи

Бургас

Ръководител: Ангел Запрянов
Паневритмия:
22.03 – 22.09: Морската градина до ЦУРКА, рано сутрин, всеки ден

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X