Последни новини

Бригада за боядисване на оградата на Мястото на Учителя

Братя и сестри! Приятели!

На 10-ти юни, събота, се организира боядисване на оградата на нашата любима градина. Молим да се присъедини всеки, който има желание и възможност да съдейства!

Очакваме ви в 8.30 ч. с подходящо облекло и добро настроение!

Благодарим!

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X