Последни новини

Братски събор във Варна – 2017

Братя и сестри,

Братският събор във Варна през 2017 г. ще се проведе на 8, 9 и 10 септември

Предлагаме ви мотото на този събор да бъде формулата, дадена от Учителя: „Любовта разкрива Бога в нас”.

А водещата темата на събора, обединяваща лекциите, беседите, практическите занятия да е:

„Идеята за Братство и нейното осъществяването на Земята”,
със следните подтеми:

1) Идеалът за „братя и сестри в Христа”
2) Почит и признаие към Велко Петрушев
3) Братският живот в Бонфен: отзиви, лични преживявания и размисли, представяне на снимков материал.
4) Споделяне на идеи, опитности, образци за братски отношения, на мечтите ни за Братство

Молим тези, които искат да споделят своите виждания по темата под формата на ликции, беседи, практически занятия – нека да заявят своето участие, както и заглавието на лекцията, беседата или практическото занятие не по-късно от 3.09.2017 на e-mail: [email protected]

След което ще бъде публикувана и пълната програма на събора.

Както всяка година, така и през тази, съборът ще се проведе в братския център, наречен „Братското лозе”. Той се намира близо до вътрешния паркинг на болница „Света Марина”.

На Братското лозе има възможност за палатков лагер, в него също има зала за лекции, поляна за Паневритмия, кухня и трапезария, а недалеч се намира забележителният хълм Тъшла тепе, от който Учителя и неговите първи ученици още в началото на 20 век, при първите събори на Веригата, са посрещали изгрева на Слънцето.

В близост до братския център има възможност за нощуване в:

Хотел Сорбона тел: 0887 866 033
Хотел Паралакс тел: 0889 808 012
Хотел Панорама тел: 0887 725 509

Телефони за контакти:

Христо Маджаров 0887 819 814
Соня Джеджева 0897 847 649
Христо Коларов 0886 885 745
Людмила Русева 0887 880 081
Стоянка Димова 0884 059 572
Емил Милчев 0878 492 972
Снежана Георгиева 0897 887 667

Програма на събора „Любовта разкрива Бога в нас”
8, 9, 10 септември 2017 г., Варна

8-ми септември, петък

6:30 Посрещане на Слънцето, наряд, беседа – Ташла тепе 8:30 Паневритмия – Братското лозе
10:00 Закуска
11:00 – 11:20 Поставяне на темата на събора „Идеята за Братство и нейното осъществяване на Земята”, размишление
11:30 – 12:30 Лекция на Галя Левина

13:00 Обяд
14:30 – 15:20 „Братството и Школата – принципи, традиции” Диан Семов
15:30 – 16:30 „Братският живот на Земята – Училище за добродетели” – практическо занятие, водещ Соня Джеджева

Време за музика и творчество
16:30 – 18:30 Обходата в Братството – практическо занятие, водещ Ивайло Станев

9 септември, събота

6:30 Посрещане на Слънцето, наряд, беседа – Ташла тепе 8:30 Паневритмия, Братското лозе
10:00 Закуска
11:00 – 11:30 „Идеята за Братство и нейното осъществяване на Земята”, Соня Джеджева
11:45 – 12:45 „Бялото Братство в Русия”, Михаил Левин

13:00 – Обяд
14:30 – 15:45 „Възможности за живот на братя в единомислие”, размсъл и събеседване върху 133 псалом – медиатор Живко Стоилов
16:00 – 17:50 С почит към Велко Петрушев. Представяне на мистерийната драма „Девор” – варненска братска група
18:00 – 18:30 Време за музика и творчество
18:30 Бялото Братство по света. Разказ за живота в Бонфен. Представяне на снимков материал.

10 септември, неделя

6:30 Посрещане на Слънцето, наряд, беседа – Ташла тепе 8:30 Паневритмия – Братското лозе
10:00 Закуска
10:30 – 10:55 „Големите космични цикли“, Георги Карамихайлов – Оги
11:00 – 11:15 Музика
11:15 – 12:50 „Творческата атмосфера в Братството”, Андрей Грива
13:00 Обяд
14:00 Време за песни и закриване на събора

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.