Места свързани с Братството

Братската градина в Айтос

БРАТСКАТА ГРАДИНА В АЙТОС

Създаването на братската градина е тясно свързана с живота на брат Георги Куртев, един от първите ученици на Учителя.

Георги Куртев е роден на З март 1870 г. в Айтос. Баща му не е  успял да го изучи, освен до четвърто отделение, поради оскъдицата, в която живеели. Но Георги и без учебници се самообразовал, защото бил ученолюбив и имал силна памет. След няколко години чиракуване, късметът му се усмихнал и той бил назначен за писар в общината. По-късно, по свое желание отишъл да учи в санитарната школа в Сливен. След 1907 г. се върнал в Айтос и станал фелдшер. Тази професия той практикувал до края на живота си.

Георги Куртев срещнал за първи път Учителя през 1910 г в Айтос на негова сказка по френология. През следващата година, Г. Куртев присъствал на друга сказка на Учителя в Айтос, този път по хиромантия. След сказката, той поканил Учителя да му гостува. Вкъщи, между другите разговори, Учителят казал много любопитни неща за членовете на семейството му.

През 1912 г. Г. Куртев се запознал с идеята за вегетарианството чрез свои близки от Братството. Тя му допаднала дотолкова, че станала негово убеждение за цял живот.

През 1917 г., по време на войната, Г.Куртев е мобилизиран и изпратен като фелдшер в болницата в Скопие. В същата болница бил и Боян Боев, като аптекар. По заръка на Учителя те са изпълнявали всяка вечер специален наряд, даден от него. Силното им духовно присъствие е помагало на мнозина. По време на престоя им там избухнала епидемия от холера. Те двамата поели лечението на 800 души холерно болни. Благодарение на тяхната самоотверженост и висок дух, те успeли да намалят смъртността до минимум.

След свършване на войната и заминаването на Пеньо Киров, Георги Куртев поема с любов неговия завет да ръководи работата на братството в Бургаския край. Благодарение на способностите си да организира, лекува и откликва на всеки вопъл на страдащите души той образува голямо братско общество в Айтоския край, в което всички задачи се решават с общи усилия.

На първият събор на братството в Айтос – Петровден 1920 г., брат Георги Куртев споделя с Учителя идеята за братско място. Учителя дава съгласието си за реализиране на идеята за построяване на Братска градина.

През 1920 г. сестра Василка Иванова дарява на Братството в Айтос наследствена нива от 25 декара. Г. Куртев си спомнил, че в един разговор с Учителя той споделил идеята си да се създаде братска градина за комунален живот. Учителят тогава му отговорил: „Ще се нареди, но по-късно”. Ето че времето дошло. В Айтоската градина започнал да се организира братски живот, в който Г. Куртев е участвал с цялата си душа. Неговото присъствие и духовно ръководство там е повдигало съзнанието на много от посетителите, дошли за няколко часа да се поразговорят за светлите неща в живота.

През целия си живот Георги Куртев е помагал на нуждаещите се – лекувал е безплатно, дарявал е средства, помагал е със съвет. Той е бил авторитет не само сред хората от Братството. Повечето негови съграждани са го почитали като свят човек, посветен на една висока служба, служба на Бога.  Неговите искрени молитви, отправяни по всяко време на денонощието от молитвената стаичка в Градината, са съграждали онази духовна сграда, наречена “Домът Господен”. Подвизаването му в пътя на Учителя започнало с молитва, и е свършило пак с молитва.

Брат Георги Куртев си беше изработил свой собствен модел и метод за работа. Един път в годината той обхождаше и обикаляше селата, за да се срещне с приятелите и да им окаже помощ според техните нужди. Неговата професия на медицински фелдшер много му е помагала да създава връзки с хората. По онези години малко бяха лекарите, които работеха по селата. А Георги Куртев пътуваше от село на село, пренощуваше в къщите на приятелите, преглеждаше и лекуваше твърде често напълно безплатно, а на крайно бедните дори е купувал и плащал лекарствата. Онзи, който веднъж е бил лекуван от него, завинаги става негов приятел, а по-късно и съмишленик в идеите. Този метод за работа наглед е много прост, но същевременно и много сложен и недостъпен за мнозина. Трябва да бъдеш образец на някаква идея, за да може да спечелиш доверието на обкръжаващите. На онези, които са имали някакви недоразумения в семействата си, той е помагал да разрешат кармичните си взаимоотношения и е укрепявал вярата им в Бога нагледно, като разрешавал техния проблем.

До деня на своето заминаване — 14 февруари 1961 година, брат Георги Куртев е най-уважаваният и обичан ръководител от братствата в България. Той написа много светли страници в сърцата и умовете на братята и сестрите със своя скромен, честен и всеотдаен живот.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БРАТСКАТА ГРАДИНА В АЙТОС ПО ГОДИНИ

1910 г.             Първа сказка по френология на Учителя в Айтос

1912 г.             Втора сказка по хиромантия на Учителя в Айтос

19.01.1914 г.  Първа беседа на Учителя в Айтос на тема: „Който дойде при мене“

11.07.1920 г.  Учителя присъства на събора на Петров връх на Петровден

12.07.1920 г. Брат Георги Куртев споделя с Учителя идеята за братско място. Учителя дава съгласието си за реализиране на идеята за Братска градина край Айтос.

1920 г.            Сестра Василка Иванова от Айтос дарява нива от 25 декара на Братството в града.

1921 г.             Посято е лозе и овощна градина. Направена е колиба на бъдещия пазач.

1930 г.            Построен е обор за животните.

1932 г.            Построена стая и кухня за семейството пазачи.

1942 г.            Георги Куртев се установява постоянно на градината.

1952 г.            Направена е талашитена обвивка на трапезарията.

1967 г.            Ремонт на покрива на сградата и стълбището.

1972 г.            Направен е водопровод и прекарано електричество, съградена е чешмата.

1984 г.            Разширен е Братския салон в западна посока, а под пристройката е направена стая за гости.

1995-1996 г.  Построена е нова сграда със салон и спални помещения.

2014 г.            Ремонт на покрива.

2015 г.            Ремонт и изграждане на покривна конструкция на столова кухня.

КАКВА Е ЗАДАЧАТА НА БРАТСКАТА ГРАДИНА?

Да припомня и поддържа традициите на Бялото братство.
Всички хора са деца на едно велико, разумно начало. Те са братя и сестри.
Да съдействува за прекратяване на всякакви взаимни вражди.
Да ни привикне към колективен труд и към колективен живот.
Да ни привикне към безкористно служене.
Да култивира толерантност и братска любов.
Да се правят обеди и вечери, които ще помогнат за по-пълно взаимно опознаване.
Да се правят братски събори веднъж в годината, на които стават срещи между жителите на небето и земята.
Да се посреща слънцето, което не е само един външен акт, а е придружено с едно вътрешно разположение на душата, за приемане силите и енергиите, които то изпраща.
Съборният ден на Братството в Айтос е Петровден. На този ден през 1920 г. Учителят за пръв път посещава Айтос. На този ден е осъществен първия събор на Братството. Тогава Учителят е дал съгласието си за реализиране на идеята на брат Георги Куртев за Братска градина край град Айтос.
Този ден – Петровден, рожденият ден на Учителя, по стар стил, е денят на нашия духовен събор. На него присъстваме и телом, и духом, заедно с всички заминали приятели от основаването на Школата досега. На него ние търсим общение с всички бели братя по земята и белите братя от невидимото Бяло Братство.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЯЛО БРАТСТВО В ГРАД АЙТОС

1.Георги Куртев – от 1910 до 1958 г.

2. Велчо Ив. Милевски – от 2.07.1958 до 19.01.1976 г.

3. Добри Ганев Кънев – от 1976 до 2.05.1978 г.

4. Вълко Пенев – от 4.05.1978 до 1983 г.

5. Марко Христов – от 198З до 16.04.1995 г.

6. Андон Кънев –  от 16.04.1995 до18.05.2014 г.

7. Николай Георгиев – от  18.05.2014 г.

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.