Учителя за...

Бога

Под думата „Бог”, която в днешната епоха е изгубила значението си, ние разбираме Разумното начало, което е създало света, което е дало условия на живота да се прояви, което ръководи цялото човечество, което управлява цялото битие. Тази Велика Разумност прониква цялото битие и действува отвън и отвътре. Тя прониква и в човека. Каквото е светлината за физическия свят, такова нещо е Великата Разумност за целия Космос, за цялото битие. И слепият, и онзи, на когото очите са отворени, се движат в тази светлина, но слепият не я вижда, а вярва, че тя съществува. Онзи, на когото очите са отворени и вижда, живее съзнателно в нея. Който има отворени очи, той вижда промените, които стават в природата, но не трябва да се заблуждава от тях. Той трябва да знае, че в тези промени се изявява конечната и безконечната цел на Великата Разумност. В тези промени именно се вижда величието и красотата на Цялото. Когато се постигне крайната цел, всички неща в живота се оправдават. Тогава неразбраните неща стават разбрани, скърбите се превръщат в радост. Крайната цел – това е съвършенство в живота. Съвършенството пък е въпрос на далечното бъдеще, вечен идеал, към който човешката душа се стреми.

Новият ден, Лекция на Учителя, държана на 17 януари 1940 г., сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев

Кой е истинският Бог? – Истински Бог е Онзи, Който може да запали огъня на любовта в човешките сърца, за да заживеят хората братски помежду си.

Под „Бог“ разбирам висшето, разумното начало в човека, което го отличава от другите същества.

Под думата „Бог“ разбирам живата любов, живата мъдрост, живата истина, които освобождават хората.

Иде Исус, Беседа от Учителя, държана на 5 октомври, 1930 г. София, Изгрев

Ще си представяте, че Бог е едно разумно същество, което ръководи всички неща без никаква погрешка и като имате тази мисъл, тя тъй ще узрее във вашия ум, че ще регулира мозъка ви. Помислете, че Бог е Любов,че в Него няма никакъв гняв, никакво отмъщение, никакво незадоволство.Тогава ще турите в ума си положителни качества.

Предназначението на музиката, Лекция на Учителя, държана на 20 април 1922 г., София, Изгрев

Когато слабото,човешкото дойде под контрола на Божественото, то се засилва и изправя. Само Бог в нас е в сила да ни освободи от нашите слабости. И само ние сме в състояние да използваме Божията сила за добро. Всеки иска да използва Божията сила и може да я използва,но трябва да има само едно мнение за Бога, а именно–всичко,което Бог върши в него,е добро.

Ключът на живота, Беседа от Учителя, държана на 22 август 1928 г., София, Изгрев

Бог е същина, която не се доказва. Той е вън от всякакви доказателства. Бог е същество извън времето и пространството, извън съзнанието, извън живота, извън всякаква интелигентност на хората и т.н. Бог е извън времето и пространството, но същевременно съдържа в себе си времето и пространството. Той е извън живота, но съдържа в себе си живота. Той е извън съзнанието, но съдържа в себе си съзнанието. Той е извън интелигентността, но Съдържа в себе си интелигентността. Как ще разберете това? Значи Бог, Безграничният, не може да се докаже. Затова, именно, всяко нещо, което на физическия свят не може да се покаже, ражда съмнение в умовете на хората. Всъщност, реални са само ония неща, които не могат да се доказват. Всички неща, които се доказват, са сенки на реалността. Като казвам, че някои неща не се доказват, това не значи, че не може да се мисли и разсъждава за тях. Вие можете да мислите за тях, колкото искате, но не можете да ги доказвате във време и пространство.

Противоречия в живота, Лекция от Учителя, държана пред МОК, 24 май 1922 г., сряда, 17:00, Витоша

Каквото ти направи, и каквото Бог направи, всичко е добро. На първо място аз поставям Господа. Бог казва: Аз съм началото и краят, т.е. алфа и омега. Когато е накрая, Бог проверява работите. Той е най-мъдрият. Ако имате някаква погрешка, някакъв недъг, Бог ще ви върне назад и ще каже: Аз ще изправя тази работа.

Вътрешна свобода, Утринно Слово от Учителя, държано на 28 септември 1930 г., София, Изгрев

Бог се проявява в това, което човек знае, което може да направи, в което може да се прояви. Ние взимаме думата „Бог“ в съвсем друг смисъл, а не както обикновено се разбира. Бог е същината на нещата. Казвам: щом знаете това, ще ви станат понятни и думите, които Христос е изказал в стиха: „Търсете първо Царството Божие и Неговата Правда, и всичко останало ще ви се даде“. Царството Божие представлява цялата вселена, т.е. всичко, което Бог е създал. Това, именно, трябва да се търси. С други думи казано: човек трябва да търси Любовта, Мъдростта и Истината, които са носители на живот, знание и свобода. Когато човек изучава вселената във всички нейни проявления, той ще се освободи и от погрешките на живота.

Слабото и силното, Беседа от Учителя, държана на 19 юли 1932 г., 5 ч. сутрин

От 24 стих ще взема само двете думи „Бог е Дух“. Само разбраните неща допринасят полза. Думата Бог на български, и на френски, и на английски, и у всички народи е дума неразбрана и трябва човек дълго време да я изучава, за да я разбере. Тя не е едно просто понятие. Духът е Бог, значи това е реалността. То е реалното в света. Що е реалното? Бог е Дух. Това е реалността. Ти колкото и да Го отричаш и да не Го признаваш, усещаш, че има нещо, което те ограничава. Ти Го чустваш в себе си, ти не може да се противиш, да отричаш, да се съмняваш, да философстваш, но ти усещаш, че има нещо, което те ограничава и без което ти не можеш. И само едно сравнение може да ви дам – човек може да отрича въздуха, той може да каже: „Няма въздух, аз и без него мога“. Който престане да възприема въздуха, веднага ще усети една тежест. Та във физическо отношение, дотолкова, доколкото ние дишаме, ние живеем. Щом престанем да дишаме, животът се прекратява.Идеята за Бога е аналогична. Щом престане човек да мисли за Бога той умира.

Та рекох сега, в сегашния век ние казваме, че Бог е наш баща. Той е бащата, който се проявява отвътре. Де се проявява той? В душата ни, проявява се в ума ни чрез светлината, в сърцето чрез топлината и в нашата воля, чрез силата си. Но единственото място, където може да познаем Бога и да Го намерим, това е нашият Дух. Ако умът има светлина, можем да го познаем. Трябва да познаем Бога и в нашата душа.

Реалността в живота, Беседа от Учителя, държана на 16.07.1939 г., Рила

Някои казват, че не вярват в съществуването на Бога. Значи, вярват в несъществуването Му, т. е. те вярват в отричането на нещо. Каква вяра е тази?

Каква философия има в отхвърлянето на Бога или в отричането Му?

Да отхвърлите Бога, това значи, да отхвърлите Великия или Тихия океан от земята.

Можете ли да го отхвърлите? Не можете. На кое място на земята ще го поставите?

Следователно, Бог е такава величина, която никой не може нито да премести, нито да отхвърли.

Ние живеем в Него, потопени сме в Него и, каквото и да правим, не можем да излезем вън от сферите на Неговото влияние.

Смешно е, когато слушате някой да философства, какво представя Бог.

Това е все едно, малкото дете да разисква върху въпроса, какво представя неговата майка и какво нещо е любовта й. Вижда ли детето любовта на майка си? То не вижда любовта, а вижда само проявите й.

 Доведете ми го тук, Неделна Беседа от Учителя, държана на 27.04.1930 г., София

Ще си представяте, че Бог е едно разумно същество, което ръководи всички неща без никаква погрешка и като имате тази мисъл, тя тъй ще узрее във вашия ум, че ще регулира мозъка ви. Помислете, че Бог е Любов,че в Него няма никакъв гняв, никакво отмъщение,никакво незадоволство.Тогава ще турите в ума си положителни качества.

Предназначението на музиката, Лекция от Учителя, държана на 20.IV.1922, четвъртък, София

Мнозина са ме питали де е Господ.

Аз никъде не го търся. Досега никъде не съм търсил Господа. Не го търся. За да го търся, трябва да съм излязъл извън него – тогава да го търся. Къде ще го търся?

Казва: „Търсете Господа.“ Казвам: „Кога го изгубихте?“ Изгубил си го, излязъл си извън Господа. То е сега само заблуждение вътре. Досега дявола, понеже мисли, че е извън Господа, и Господ го мачка. Той търси Господа вън от себе си. Щом търси Господа вън от себе си, ще направи престъпление.

Единственото нещо, което не е вън от вас, то е Бог. Той е вътре във вашата душа. Вашата душа е в Бога и Бог е във вашата душа. Не за тялото, то не е резултат, но душата ви е излязла от Бога. Щом имате душа, която е излязла от Бога, Бог е в душата и душата е в Бога. Ако туй не го вярвате, тогава какво вярвате.

Вие мислите да намерите Господа и да го намерите някъде в небето. На небето ще намерите слънцето, планетите, комети, но Господ никъде няма да го намерите. И ангели може да намерите, всичко може да намерите, но Бога в небето никъде няма да го намерите. То е неразбиране на живота…

Посрещане на Любовта, Неделна Беседа от Учителя, държана на 8 юни 1941 г., София
Тагове

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.