Братски групи

Айтос

Ръководител: Николай Кермедчиевe-mail: apteka_eliksir@abv.bg

Паневритмия:
8500 Айтос, братската градина
Традиционен празник: 

Съборът в гр. Айтос е един от големите братски събори. Провежда се в дните събота и неделя, които са най-близко до 12 юли (Петровден по стар стил).

ИСТОРИЯ НА БРАТСКАТА ГРАДИНА В АЙТОС

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X