Братски групи

Шумен

Ръководител: Атанас Ангелов Атанасов

e-mail: [email protected]

Паневритмия: 22.03-22.09: Всяка сутрин след изгрев се играе Паневритмия, на Платото – южно от Паметник 1300 г.

Традиционен празник: Мадарски събор – провежда се на 24 май и е посветен на празника на българската писменост и култура. Съборът е тридневен.
[add_single_eventon show_excerpt=“yes“ id=“6466″ ]

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.