Братски групи

Дупница

Ръководител: Mихаил Венци Крушовски

e-mail: mkrushovski@mail.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Местността “Свети Спас”, рано сутрин

Братски групи