Братски групи

Габрово

Ръководител: Иванка Николова Колева

e-mail: bb.gabrovo@mail.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Поляна зад Интеграла – събота и неделя, рано сутрин

Братски групи