Банкова сметка за дарения

Ако желаете да подпомогнете дейността на Общество Бяло Братство, може да го направите на банковата ни сметка:

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Братски групи