Последни новини

Практически семинар по Слънчева педагогика

Практически семинар по Слънчева педагогика
(за учители, родители и студенти по педагогика)

Кога: 22.02.2020 г. (събота) от 10 ч.

Къде: гр. София, ул. “Кракра” 11,  залата на Съюз на Българските архитекти

Теми:
Слънчева педагогика – иновативен български модел
Методи за образование чрез възпитание
Периоди в развитието на човека
Музиката на слънчевата педагогика
Символите във възпитанието
Педагогическа практика: Подготовка на уроци, дихателни и двигателни упражнения

Вход: Безплатен

Слънчевата педагогика представлява българска иновативна система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на философска /теоретична/ и практическа част.

Първите две категории – принципите и лъчите, отразяват философията и мирогледът на слънчевата педагогика, а методите превръщат тези разбирания в практическа част от работата на всеки учител и родител

Целта на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на децата, учителите и родителите. В тази светлина, добродетелите представляват основа на човешкия характер и са в пряка връзка със здравето на човека. Добрият човек, в пълния смисъл на думата е здрав – умствено, емоционално и физически.

В слънчевата педагогика са комбинирани още дихателни, гимнастически и музикални упражнения (комплексна здравна програма), които са с изключително практическа насоченост. С техните изпълнения се подобрява психическото и физическото здраве на децата, учителите и родителите, развиват се добродетели, които представляват целта на всяко добронамерено възпитание. Добродетелите са центрове, около които започват да функционират всички положителни природни сили. Учителите и родителите получават знания за работа с четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната.

В слънчевата педагогика са разработени подходи за организация и структура на урока и годишните тематични разпределения на учителите. Те се изучават на семинари и обучения и вкл. възможности за получаване на квалификационни кредити.

СЪБИТИЕТО ВЪВ ФЕЙСБУК

[add_single_eventon id=”8485″ ]

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи