Инициативи и дейности на Братството Последни новини

КУРС ЗА ПЕРМАКУЛТУРА 27.03 – 19.04.2020 г. в Братската градина в Айтос

КУРС ЗА ПЕРМАКУЛТУРА 27.03 – 19.04.2020

АЙТОС – ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

            Накратко за Пермакултурата:  Разработена от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен през 70-те години, Пермакултурата се разпространява бързо по света. В началото терминът се превежда като „постоянно земеделие“, но може да означава и „ постоянна култура“. Пермакултурата е етичен, научен и синхронен дизайн на природни системи, които гарантират устойчивост. Той цели да осигури изобилие на човечеството, като му даде всички материали и храна, от които се нуждае на местно ниво. В същността си пермакултурата е взаимодействие между човек и природа. Пермакултура означава да работиш в хармония с природата, а не срещу нея. Тя е местно производство на всичко което се нуждае човек, включително храна, подслон, гориво. Земята се засажда с разнообразни видове растения. Хора, растения и животни си взаимодействат и подпомагат взаимно. След като една пермакултурна градина започне да функционира пълноценно, принципно няма нужда нищо да бъде внасяно отвън в системата, защото тя задоволява напълно всичките си нужди. Растенията и животните осигуряват храна за хората и животните, подхранват почвата и растенията. Слънцето и водата се улавят по начин, който е оптимален, и се използват за задоволяване на енергийните нужди на земята. Все повече хора разбират проблемите, пред които е изправена световната култура. Много от тях се подготвят да се отделят от все по-зависимата световна икономика, пълна с балони, готови всеки момент да се спукат. Това може да ви се струва съкрушително, сякаш сме безпомощни и няма какво да направим. Но не е така.  Всеки от вас може да създаде пермакултурна градина за себе си, за семейството си, за общността си, без значение къде живее, стига да е готов да поизцапа ръцете си.

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА:

Курсът ще се проведе за един месец в рамките на 72 часа. Завършилите курса получават сертификат за завършен курс за Пермакултурен дизайн – PDC –  Permaculture Design Certificate и придобиват правото на преподаватели по пермакултура.

Занятията ще се провеждат в края на седмицата – петък, събота и неделя:

27, 28, 29 март 2020 г.

3, 4, 5 април 2020 г.

10, 11, 12 април 2020 г.

17, 18, 19 април 2020 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

АЙТОС – Братската градина

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът се организира по инициатива на Обществото на Бялото Братство в Айтос. Има за цел да подпомогне желаещите братя и сестри да получат знания за хармоничен живот с природата. Знания за това как могат на едно парче земя да си изградят среда на живота, която ще им осигури всичко необходимо за съществуване като си сътрудничат с природата чрез продължително и задълбочено наблюдение, а не продължителен и безсмислен физически труд.

ЗАПИСВАНЕ:

Записването ще се извърши с писмено съобщение на е-маil: margaritadimitrova13@gmail.com  до 21.03.2020 година. На записалите се в курса ще бъде дадена подробна програма на учебния материал.

Съобщават се трите имена и телефон за връзка.

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Маргарита Димитрова Димитрова – сертификат за Пермакултурен дизайн – PDC –  Permaculture Design Certificate от 2012 год.

ТЕМИ НА КУРСА:

Принципи на пермакултурата

Общ дизайн на участъка

Патенти на живата природа

Постройки

Домашна зеленчукова градина

Овощна градина, горско стопанство и зърнени култури

Фуражни системи и водни култури

Стратегии за градове и села

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
09.00 – 10.30 учебен час

10.30 – 11.00 почивка
11.00 – 12.30 учебен час
12.30 – 13.30 обяд
13.30 – 15.00 учебен час
15.00 – 15.30 почивка
15.30 – 17.00 учебен час

17.00 – 18.30 практическа работа в градината.

Курсът е безплатен, приемат се доброволни дарения.

[add_single_eventon id=”8546″ ]

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи