Последни новини

Конференция “НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ”

Драги приятели,
На 3. и 4. ноември 2018 г. в залата на Дома на архитектите (София, ул. Кракра 11) ще се проведе поредното събитие на научната конференция:
НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
Ще имате възможността да чуете интересни доклади, свързани с музикознанието, философията, психологията, педагогиката, библеистиката, медицината, паневритмията, и как тези области на познанието присъстват в творчеството на Учителя Петър Дънов, като потенциал, като познание, като приложение. Чувствайте се поканени да участвате в интерактивната част при обсъждане на докладите с Вашите въпроси и коментари.
Заповядайте!
Вход свободен

Братски групи