Последни новини

Втора научна конференция „Науката и възпитанието“, 3-4 ноември 2018 г.

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

организира

ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

3 и 4 ноември 2018 г.

Залата на Дома на архитектите, гр. София, ул. Кракра 11

Стремежът към познание е както естествена склонност у човека, така и осъзната необходимост. Прилагането на научни подходи и методи в изследването на творчеството на Учителя Петър Дънов разширява разбирането ни за неговото слово, идеи, послания, както и за мащабите на неговото дело. Посредством този акт и научното, и духовното познание се преобразяват – едното се обновява и одухотворява, другото се обогатява.

 

Заявка за участие:

1) три имена

2) Академична длъжност и научна степен (ако има такива)

2) заглавие на доклада

3) резюме на доклада (Word, между 1000 и 1800 знака; разредка 1,5; шрифт 12)

4) електронен адрес

Заявката за участие да се изпрати на електронен адрес: bratstvo.nauka@gmail.com или на пощенски адрес: гр. София (П.К. 1113), ул. Ген. Щерю Атанасов 2 (до Организационния комитет на конференцията).

За контакти: bratstvo.nauka@gmail.com, тел.: 0892299764

 

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за изпращане на заявките за участие: 15. юли

Срок за отговор за приемане на заявката: до 20. юли

Краен срок за предаването на докладите: 16. септември

Срок за отговор за участие в конференцията: 30. септември

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Д-р Мирослав Бачев – Председател

Проф. д-р Андрей Пантев

Проф. д-р Георги Пенчев

Доц. д-р Людмила Червенкова

Доц. д-р Вержиния Боянова

Д-р Деян Пенчев

Д-р Снежина Стойчева

Галина Герасимова

Живко Стоилов

Слав Славов

Соня Митева

Спаска Миховска

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи