Упражнения

Упражнения

Упражнения за волята

Ще направим нашите нови упражнения – за проявяване на волята ни. Когато правим тия упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си. Редът си...

Упражнения

Комплекс от 21 упражнения

Този цикъл от 21 упражнения са дадени от Учителя Петър Дънов пред ученици в началото на 20-те години.   Първо упражнение: Изходно положение: Изправен...

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X