Инициативи и дейности на Братството

Дейности и проекти Инициативи и дейности на Братството Облагородяване мястото на Сестрите

Облагородяване Мястото на Сестрите

Обични братя и сестри, Продължаваме активно с почистването на дворното място и ремонта на двете къщи завещани на Братството от сестри Ганка и Стоянка. Предстои...

Инициативи и дейности на Братството

Общество Бяло братство – група Разград предстои да закупи помещение за Братски дом!

Любезни братя и сестри! Общество Бяло братство – група Разград предстои да закупи помещение за Братски дом! По- голямата част от сумата е събрана, остава...

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X