Инициативи и дейности на Братството

Инициативи и дейности на Братството

Общество Бяло братство – група Разград предстои да закупи помещение за Братски дом!

Любезни братя и сестри! Общество Бяло братство – група Разград предстои да закупи помещение за Братски дом! По- голямата част от сумата е събрана, остава...

Инициативи и дейности на Братството Паневритмия Последни новини ПРЕПОРЪЧАНО

Слънчевите спирали на Паневритмията

Инициативата „Слънчевата спирала на Паневритмията“ завърши символично на 4 юли 2021 г. в местността Беклемето (своеобразен център на България). Всъщност идеята...

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X