Автор - Moderator

Споделено

Златната игла

Слав Славов, 01 април 2020 г. Златната игла Един беден човек, който имал семейство, но нямало как да го издържа и трудно свързвал двата края, решил да отиде в далечна...

Още ...
Споделено

ОТЛЯВО И ОТДЯСНО

Слав Славов, 17 април 2020 г. ОТЛЯВО И ОТДЯСНО „С Него заедно разпънаха двама разбойници: един отляво и един отдясно.“ В тази драма от Евангелието е показан един важен...

Още ...
Споделено

Ново небе и нова земя

Слав Славов, 20 април 2020 г. Ново небе и нова земя “А според обещанието Му, очакваме нови небеса и нова земя, в които живее правда.” Една млада мома се...

Още ...
Споделено

Както себе си

Слав Славов, 30 април 2020 г. Както себе си Как могат да се разбират думите: „близо и далеч“? В една приказка се разказва, че царят изпитвал мъдреците в своето царство с...

Още ...