Инициативи и дейности на Братството

Училище “Изгрев”

Изгревът на слънцето започва с първия лъч светлина. Реализирането на една идея – също. Такава е историята и на училище “Изгрев” – то отваря врати през есента на 2015 г., като  зад тях стоят хиляди слънчеви мисли и часове на подготовка, а пред тях – светлите детски очи, пълни с възможности за добро. Именно това съчетание създава не просто училище, а дом на слънчевото детство.

Щастливи сме в него да прилагаме методите на слънчевата педагогика, която събира в едно природа, музика, здравна и учебна програма.

А слънчевите педагози са хора, които се стремят  да имат светлина в ума и топлина в сърцето за всяко дете и за всеки човек.

Вратите ни са винаги отворени за всички деца и родители, които желаят да посетят училище “Изгрев” и да усетят пълноценно атмосферата. А с информацията, която публикуваме в блога, се надяваме сайтът да е отворена врата към слънчевата педагогика, чрез която да получавате знания и полезни опитности.

Адрес: гр. София, кв. Панчарево, ул. “Люляк”17

Повече за ОУ “Изгрев” вижте тук

В Частно основно училище „Изгрев“ се прилагат методите на слънчевата педагогика за здравословен и природосъобразен начин на живот, основан на идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и възпитание.

Слънчевата педагогика има три основни принципа – Любов, Мъдрост и Истина, които са главна част от философската основа на педагогическата система. Тези три принципа се допълват от дванайсет лъча – направления за изучаване, които допълват разбирането на принципите и правят възможно практическото им приложение. Третият модул на слънчевата педагогика е изграден от нейните методи – външни и вътрешни. Това е съвкупност от дихателни и гимнастически упражнения; паневритмия – съчетание на движения и музика; използване на цветовете за лечение, превенция и терапия; упражнения с водата и растенията за връзка с природата; правилно хранене; задълбочени познания за човека и за особеностите на психическия живот; комплексно използване на музиката и специални музикални упражнениякакто и много други спомагателни методи.

Слънчевата педагогика създава основата за възстановяване на живата и съзнателна връзка с природата.

Частно основно училище „Изгрев“ е открито със заповед на Министъра на образованието № РД 14-13 от 19.02.2015 година.

 Частно основно училище „Изгрев“ изпълнява ДОИ (държавни образователни изисквания) на МОН. Учебният план на училището е съгласно действащата нормативна уредба в системата на средното образование: Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

 Частно основно училище „Изгрев“ осигурява изучаване на английски език от подготвителен клас чрез система, която предполага свободно използване на английски език още от началния етап на обучение, според високи образователни стандарти. В училището се изучават допълнително немски (като втори чужд език) и руски език.

 

Частно основно училище „Изгрев“ предлага на децата уникалната възможност:

 • да изживеят училищното обучение в домашен уют;
 • да се потопят в топлината на българските традиции и общочовешки добродетели;
 • да изкачват с лекота и радост високите върхове на съвременните изисквания в образованието;
 • да познават себе си и другите до себе си;
 • да общуват ежедневно с природата;
 • да съчетаят стари занаяти и високи технологии в изграждането на характера си;
 • да сложат любовта към музиката за основа на успеха си;
 • да бъдат здрави чрез светлината, въздуха, водата и храната.

 

В училището още:

 • Иновативна образователна и възпитателна методика – Слънчева педагогика;
 • Обучение по музика – инструмент и пеене;
 • Индивидуален подход в обучението съобразно личностните потребности;
 • Чистота и ред навсякъде в училището;
 • Отличителен знак за училищна идентичност, ясни правила за училищната организация;
 • Вдъхновяващ колектив учители;
 • Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите;
 • Предимство от асоцииране с училища в чужбина и обмен на опит;
 • Комплексна здравна програма от дихателни, физически и музикални упражнения;
 • Сезонни лагери сред природата;
 • Индивидуални периодични прегледи и консултации от кинезитерапевт, логопед и диетолог;
 • Ергономична и динамична учебна среда;
 • Оптимални условия за учене и работа чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум.

Прием и записване 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи