Общество Бяло Братство - организация

Състави на постоянните и временни комисии

КРК (КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ)

Председател:

Радко Колибанеков – 0887 331209

Членове:

Нина Арабаджиева

Вероника Цанева

 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председател:

Галина Герасимова – 0897 847647

Членове:

Иван Джеджев

Спаска Миховска

Соня Митева

Ивелина Христова

Християна Йорданова

 

КОМИСИЯ МУЗИКА

Председател:

Петър Ганев – 0876 099166

Членове:

Петю Цанов

Искра Рачева

Георги Стойчев

Ясен Даскалов

 

ПАНЕВРИТМИЯ

Председател:

Светла Балтова – 0897 847654

Членове:

Николай Конакчиев

Йоанна Стратева

Ясен Даскалов

Атанас Атанасов

Ефорсина Ангелова

Надя Табакова

Снежанка Гечева

Живко Стоилов

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКА)

Председател:

Атанас Атанасов – 0896 669765

Членове:

Слав Славов

Светла Славова

Жана Кръстева

Соня Митева

Ясен Даскалов

Ива Янчева

Надя Табакова

Зоя Симеонова

Светла Панайотова

Гинка Захариева

Александър Стойчев

Снежина Стойчева

 

КОМИСИЯ ЛДШ РИЛА

Председател:

Николай Конакчиев – 0896 669782

Членове:

Слав Славов

Ива Янчева

Атанас Атанасов

Данчо Пандулчев

Станчо Станчев

Димитър Първанов

Боян Арабаджиев

 

СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Председател:

Николай Конакчиев – 0896 669782

Членове:

Андрей Грива

Ангел Запрянов

Стоян Колев

Христо Коларов

Иван Иванов

Станчо Станчев

Иван Каравасилев

Валери Йотов

Николай Кермедчиев

 

МЯСТОТО НА УЧИТЕЛЯ

Председател:

Галя Стамболийска – 0878 769070

Членове:

Цанка Петрова

Станислава Стефанова

 

СОЦИАЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Димитринка Ценова – 0888 797417

Членове:

Боян Арабаджиев

Цанка Петрова

Петкана Георгиева

Вяра Стефанова

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИВИ:

Людмила Димитрова

Величка Драганова

Митко Ненков

 

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

Председател:

Галина Герасимова – 0897 847647

Членове:

Ивелина Елмазова

Ивайло Станев

Светла Нейкова

Радислав Кондаков

Христо Вътев

Иванка Колева

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи