Общество Бяло Братство - организация

Състави на постоянните и временни комисии

КРК (КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ)

Председател:

Христо Коларов – 0886 885745

Членове:

Теодора Ячева

Цветан Геров

 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председател:

Галина Герасимова – 0897 847647

Членове:

Иван Джеджев

Спаска Миховска

Соня Митева

Ивелина Христова

Християна Йорданова

 

КОМИСИЯ МУЗИКА

Председател:

Петър Ганев – 0876 099166

Членове:

Петю Цанов

Искра Рачева

Георги Стойчев

Ясен Даскалов

 

ПАНЕВРИТМИЯ

Председател:

Светла Балтова – 0897 847654

Членове:

Николай Конакчиев

Йоанна Стратева

Ясен Даскалов

Атанас Атанасов

Ефорсина Ангелова

Надя Табакова

Снежанка Гечева

Живко Стоилов

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКА)

Председател:

Атанас Атанасов – 0896 669765

Членове:

Слав Славов

Светла Славова

Жана Кръстева

Соня Митева

Ясен Даскалов

Ива Янчева

Надя Табакова

Зоя Симеонова

Светла Панайотова

Гинка Захариева

Александър Стойчев

Снежина Стойчева

 

КОМИСИЯ ЛДШ РИЛА

Председател:

Николай Конакчиев – 0896 669782

Членове:

Слав Славов

Ива Янчева

Атанас Атанасов

Данчо Пандулчев

Станчо Станчев

Димитър Първанов

Боян Арабаджиев

 

СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Председател:

Николай Конакчиев – 0896 669782

Членове:

Андрей Грива

Ангел Запрянов

Стоян Колев

Христо Коларов

Иван Иванов

Станчо Станчев

Иван Каравасилев

Валери Йотов

Николай Кермедчиев

 

МЯСТОТО НА УЧИТЕЛЯ

Председател:

Галя Стамболийска – 0878 769070

Членове:

Цанка Петрова

Станислава Стефанова

 

СОЦИАЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Димитринка Ценова – 0888 797417

Членове:

Боян Арабаджиев

Цанка Петрова

Петкана Георгиева

Вяра Стефанова

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИВИ:

Людмила Димитрова

Величка Драганова

Митко Ненков

 

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

Председател:

Галина Герасимова – 0897 847647

Членове:

Ивелина Елмазова

Ивайло Станев

Светла Нейкова

Радислав Кондаков

Христо Вътев

Иванка Колева

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X