БРАТСКИ ЦЕНТЪР

ПРЕДСТОЯЩО – ЕТАПИ

Международен Братски център - Фасада
 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА – ОРИЕНТИРОВЪЧНА
Обект: Жилищна сграда с галерия, магазин и подземен гараж в УПИ III-346,
кв. 20, м-ст „Изток-Юг“ по плана на гр. София,имот идентификатор 68134.800.5356
Номер Дейност Прогнозна
стойност Лева
I Покрив
II Външна дограма
ОБЩО I + II : 94 595
III Част ВиК: (без СВО и СКО) 44 000
IV Част Електро: (монтаж осветителни тела, ключове, контакти, лабораторни замервания и др.) 158 000
V Част  Архитектурна: (шпакловки, латекс, настилки, гранитогрес, ламинат, окачени тавани, топлоизолация, фасадни мазилки, облицовки с камък, вътрешни врати и др.) : 305 000
Мазилки, преградни стени, обшивки от гипсокартон, замазки 108 370
VI Част ОВК: (Конвектори, Слънчеви колектори, Акумулиращ бойлер, Соларна станция, Въздушноохлаждащ и водоохлаждащ агрегат, топлообменник, циркулационни помпи, осови смукателни вентилатори) 330 000
VII Част: В и К – СВО и СКО 10 400
VIII Част Електро: Дворно осветление: 5 165
IX Част: Паркоустройство и градоустройство 16 000
ВСИЧКО без ДДС: 1 071 530

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!