Молитвени наряди Последни новини

ПРАЗНИЧНИ МОЛИТВЕНИ НАРЯДИ ЗА 19, 20,21 АВГУСТ 2020

Общ молитвен наряд

ПРАЗНИЧЕН МОЛИТВЕН НАРЯД ЗА 19.08.2020

Начало 6:30 ч.

В София нарядът е на Мястото на Учителя.

СУТРИН

1.      Песента: „ Духът Божи“

2.      Добрата молитва

3.      Псалм 103

4.      Откровение от Йоан, глава 5

5.      Беседа „Да познават“, държана на 15.08.1937 г., от съборна слово „Лъчи на живота“

6.      Песента: „Венир бенир“

7.      Формулата: „Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.”, (три пъти)

8.      Песента „Благословен Господ“

9.      Формулата: „Бог царува на Небето, Бог царува в живота. Да бъде Името Му благословено. (три пъти)

 

ВЕЧЕР (начало 20ч. – по желание)

1.      Песента „Там далече“

2.      Молитва „Изворът на доброто“

3.      Песента „Тайната вечеря“

4.      Молитва на избраните

5.      Псалм 133

6.      Формулата на Братството

 

ПРАЗНИЧЕН МОЛИТВЕН НАРЯД ЗА 20.08.2020

Начало 6:30 ч.

В София нарядът е на Мястото на Учителя.

СУТРИН

1.      Песента „Вехади“

2.      Молитва на Братството

3.      Песента „91-ви псалм“

4.      Евангелие от Йоан 6-та глава 1-9 стих

5.      Беседа: „Свободно даване“, държана на 22.08.1937 г., от съборна слово „Лъчи на живота“

6.      Песента „Да имаш вяра“

7.      Формулата: „Вярата, в която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце.“ (три пъти)

8.      Господнята молитва

9.      Формулата на Братството

ВЕЧЕР (начало 20ч. – по желание)

1.      Песента „Кажи ми ти Истината“

2.      Красивата молитва

3.      Псалм 117

4.      Песента „Вяра светла“

5.      Молитва на благодарността

6.      Формулата на Братството

 

ПРАЗНИЧЕН МОЛИТВЕН НАРЯД ЗА 21.08.2020

Начало 6:30 ч.

В София нарядът е на Мястото на Учителя.

СУТРИН

1. Песента „Вътрешния глас на Бога“

2. Молитва за благословение на Българския народ

3. Песента „Духът ми шепне това“

4. Евангелие от Йоан, глава 8 от 25-32 стих

5. Беседа: „Съществени връзки“, държана на 22.08.1937 г., от съборна слово „Лъчи на живота“

5. Молитва на Духа

6. Мото на ученика (един път)

7. Формулата на Братството

 

ВЕЧЕР (начало 20ч. – по желание)

1.      Песента „Подмладяване“

2.      Песента „Красив е живота“

3.      Молитва „Пътят на живота“

4.      Формулата „Доброто оръжие“:

Бог е Любов, Бог е Мъдрост.

Ние сме Добро, ние сме Истина.  (три пъти)

5.      Песента „Отче наш“

6.      Формулата на Братството

 

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X