Молитвени наряди Последни новини

ПРАЗНИЧНИ МОЛИТВЕНИ НАРЯДИ ЗА 19, 20,21 АВГУСТ 2020

Общ молитвен наряд

ПРАЗНИЧЕН МОЛИТВЕН НАРЯД ЗА 19.08.2020

Начало 6:30 ч.

В София нарядът е на Мястото на Учителя.

СУТРИН

1.      Песента: „ Духът Божи“

2.      Добрата молитва

3.      Псалм 103

4.      Откровение от Йоан, глава 5

5.      Беседа „Да познават“, държана на 15.08.1937 г., от съборна слово „Лъчи на живота“

6.      Песента: „Венир бенир“

7.      Формулата: „Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.”, (три пъти)

8.      Песента „Благословен Господ“

9.      Формулата: „Бог царува на Небето, Бог царува в живота. Да бъде Името Му благословено. (три пъти)

 

ВЕЧЕР (начало 20ч. – по желание)

1.      Песента „Там далече“

2.      Молитва „Изворът на доброто“

3.      Песента „Тайната вечеря“

4.      Молитва на избраните

5.      Псалм 133

6.      Формулата на Братството

 

ПРАЗНИЧЕН МОЛИТВЕН НАРЯД ЗА 20.08.2020

Начало 6:30 ч.

В София нарядът е на Мястото на Учителя.

СУТРИН

1.      Песента „Вехади“

2.      Молитва на Братството

3.      Песента „91-ви псалм“

4.      Евангелие от Йоан 6-та глава 1-9 стих

5.      Беседа: „Свободно даване“, държана на 22.08.1937 г., от съборна слово „Лъчи на живота“

6.      Песента „Да имаш вяра“

7.      Формулата: „Вярата, в която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце.“ (три пъти)

8.      Господнята молитва

9.      Формулата на Братството

ВЕЧЕР (начало 20ч. – по желание)

1.      Песента „Кажи ми ти Истината“

2.      Красивата молитва

3.      Псалм 117

4.      Песента „Вяра светла“

5.      Молитва на благодарността

6.      Формулата на Братството

 

ПРАЗНИЧЕН МОЛИТВЕН НАРЯД ЗА 21.08.2020

Начало 6:30 ч.

В София нарядът е на Мястото на Учителя.

СУТРИН

1. Песента „Вътрешния глас на Бога“

2. Молитва за благословение на Българския народ

3. Песента „Духът ми шепне това“

4. Евангелие от Йоан, глава 8 от 25-32 стих

5. Беседа: „Съществени връзки“, държана на 22.08.1937 г., от съборна слово „Лъчи на живота“

5. Молитва на Духа

6. Мото на ученика (един път)

7. Формулата на Братството

 

ВЕЧЕР (начало 20ч. – по желание)

1.      Песента „Подмладяване“

2.      Песента „Красив е живота“

3.      Молитва „Пътят на живота“

4.      Формулата „Доброто оръжие“:

Бог е Любов, Бог е Мъдрост.

Ние сме Добро, ние сме Истина.  (три пъти)

5.      Песента „Отче наш“

6.      Формулата на Братството

 

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X