Последни новини

ПАНЕВРИТМИЯ, разрешение за практикуване

Братски поздрави за всички!
„Търпението показва качеството на любовта, която имаме към Бога.“
„Търпението е Божествено качество. Под думата „търпение“ се разбира правилното съчетание между ума, сърцето и волята на човека.“
Учителя Петър Дънов
Добра новина за всички желаещи да играят Паневритмия: В поредна заповед на Министъра на МЗ (РД 01-302/03.06.2020 г.) се дава разрешение за изпълнение на упражнения на открито, без ограничения за броя на практикуващите, считано от 10.06.2020 г.
Възползвайки се напълно от предоставените разрешения в заповедта на Министъра на МЗ, ние препоръчваме спазването на всички все още действащи изисквания и задължителни норми след 10.06.2020 г., до очакваното пълно отпадане на противоепидемичните мерки, което ще стане от 15.06.2020 г.
С най-добри мисли и пожелания за здраве, и пълнота на братския живот!
Слав Славов
Братски съвет

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X