Последни новини

Научна конференция “Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов”

Драги приятели,

Заповядайте на конференцията, посветена на актуалните научни изследвания в областите: история, езикознание, семиотика, философия, психология, педагогика, музикознание и др. в контекста на творчеството на Петър Дънов, Учителя, която ще се проведе на 3 и 4 ноември в Дома на архитектите, ул. Кракра 11.

Събитието се организира от Общество Бяло Братство.

Братски групи