Последни новини

Научна конференция “Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов”

Драги приятели,

Заповядайте на конференцията, посветена на актуалните научни изследвания в областите: история, езикознание, семиотика, философия, психология, педагогика, музикознание и др. в контекста на творчеството на Петър Дънов, Учителя, която ще се проведе на 3 и 4 ноември в Дома на архитектите, ул. Кракра 11.

Събитието се организира от Общество Бяло Братство.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи