Песни ПРЕПОРЪЧАНО

Концерт – 160 години от рождението на Петър Дънов Учителя

Гиргина Гиргинова – сопрано
Иоана Стратева – цигулка
Магдалена Далчева – виолончело
Стефан Далчев – пиано

Централен военен клуб София
03.07.24г

Гиргина Гиргинова – сопрано
Магдалена Далчева – виолончело

Централен военен клуб София
03.07.24г

Гиргина Гиргинова – сопрано
Магдалена Далчева – виолончело
Стефан Далчев – пиано

Централен военен клуб София
03.07.24г

Гиргина Гиргинова – сопрано
Пламена Гиргинова – сопрано
Магдалена Далчева – виолончело
Стефан Далчев – пиано

Централен военен клуб София
03.07.24г

Гиргина Гиргинова – сопрано
Пламена Гиргинова – сопрано
Иоана Стратева – цигулка
Виделин Джеджев
Виктор Илиев – пиано

Централен военен клуб София
03.07.24г

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal