Последни новини

Концерт “Цветята цъфтяха”

9 април 2017 г., неделя 17ч.

София, зала „Съюз на Архитектите“, ул. Кракра 11

КОНЦЕРТ “Цветята цъфтяха”

Музика от Беинса Дуно

изпълняват:

Надежда Няголова – цигулка

Божидар Симов – китара

 

Вход свободен

Братски групи